Въведение

Креативността е от съществено значение за предприемачеството, което поставя началото на нови предприятия и поддържа най-добрите компании, след като те са достигнали глобален мащаб. Креативността на лидерско ниво също е важна за адаптирането на предприятията към бързо променящата се и понякога непредсказуема среда.

Като цяло креативността разширява перспективите на лидерите – човек, който разчита на модел от предишната си работа, може да се затрудни да възприеме инструменти, които биха могли да направят екипа му по-ефективен, например.

В други случаи лидер с фиксирана нагласа може да не помисли да наеме човек с различен профил. Той може да не наеме някой, който би могъл да го научи на нов начин да подходи към даден проблем, разширявайки набора от решения отвъд традиционните начини за решаване на проблема.

Добрият ръководител може да направи много, за да предизвика и вдъхнови творческата работа в процес на изпълнение, като оцени аудиторията.

Tехническа информация за главата

Креативността на ръководно ниво изисква меки умения, които насърчават създаването на разнообразна, устойчива работна сила, способна да се адаптира, да посреща предизвикателствата с въображение и да въвежда иновации. Не е достатъчно да разполагате с план за маршрутите от А до Б, тъй като Б непрекъснато се променя. Креативните лидери трябва да имат план как да създадат екип, който може да намери своя път към постоянно променяща се цел и да се адаптира по пътя. Креативните лидери трябва да овладеят следните меки умения, които ще улеснят тази задача:

 • Адаптивност: Креативните лидери са наясно, че работната среда се променя много бързо, което прави почти невъзможно да се правят дългосрочни планове.
 • Увереност: Творческите лидери са уверени в целта, която искат да постигнат, и могат да предадат тази увереност на своите екипи.
 • Сътрудничество: Творчеството днес изисква сътрудничеството на големи екипи, които могат да работят заедно. Разликата между творческите екипи и некреативните, често е в способността им да работят заедно.
 • Критично мислене: Творческите лидери са тези, които могат да работят ясно и рационално, разбирайки логическите връзки между идеите. Това се отнася и за техните екипи.
 • Умения за решаване на проблеми: Творчеството е неразделна част от решаването на проблеми, което изисква способност за анализ, диагностика и ефективно справяне с проблемите. Освен това хората, които успешно решават проблеми, са склонни да станат лидери, тъй като са тези, които водят другите към решения.

Креативността е най-важното качество за лидерите, за да развиват успешен бизнес (IBM Global CEO Study form 2010). Залогът е самото съществуване на компанията.

Средната продължителност на живота на компаниите в днешно време е едва 15 години в сравнение с 67 години в началото на 1900 г. Случаят с Kodak е показателен за значението на творческото лидерство. През 1999 г. тя е една от най-старите, най-силните и най-успешните мултинационални компании в света, чиято пазарна стойност на борсата възлиза на 200 милиарда щатски долара. Само 12 години по-късно тази стойност възлиза на 180 млн. щатски долара – загуба на стойност от 99 %. Причината беше неспособността на ръководителите да признаят възхода на цифровите технологии и технологичния напредък, който промени целия бизнес. Докато Kodak продължаваше да прави по-ефективен процеса на производство и разпространение на филми на химическа основа, цифровата фотография зае неговото място. Те ставаха все по-добри в правенето на грешни неща. Този казус показва съвсем ясно рисковете, които липсата на креативност в ръководството може да донесе на една компания.

Мениджърите се опитват да направят компаниите ефективни, но без да се подхожда към даден проблем от различни гледни точки, е трудно да се каже коя е най-добрата. В първите си стъпки креативността изисква създаването на много идеи, което по дефиниция изисква загуба на ресурси. Оптимизацията на процесите е възможна едва на по-късните етапи на креативността. Креативността, която се изисква в съвременния бизнес, е резултат от комуникация, интегриране на различни знания и работа в екип. Това гарантира адаптивност към постоянно променящата се среда и е ключов фактор както за оцеляването на компанията, така и за развитието на личната кариера.

Ползи за академичния състав:

 • Ясен път за развитие на квалификацията на студентите, за да отговорят на изискванията на компаниите
 • Добре структуриран курс и план на урока за следване
 • Готови за използване материали за обучение
 • Начин да насочвате студентите си как да развиват умения, които се изискват на пазара на труда.

Ползи за студентите:

 • Научете какво представлява лидерската креативност и защо е толкова важна
 • Обучение за ефективно използване на някои от най-добрите техники за стимулиране на креативността на лидерско ниво

Овладейте умения, които са полезни и еднакво ефективни независимо от областта, в която вашите студентите ще работят в бъдеще.

 1. Въведение: какво представлява творчеството на лидерско ниво, защо то се изисква на пазара на труда
 2. Оценяване на креативността на студентите на лидерско ниво
 3. Техники за подобряване на уменията ви в областта на творческото лидерство
 4. Упражнения, Казуси
 5. Заключение: обобщение, какво следва
 • Курсове и обучение в класната стая (лекции, лесна за следване структура)
 • Учене чрез действие (ситуации от реалния живот и отразяване на реални предизвикателства в работата) 
 • За всяка техника на творчество са предвидени шаблони.
 • Техниките на лидерско ниво могат да се преподават в присъствена, смесена или онлайн форма.
 • Онлайн, смесени и офлайн лекции
 • Упражнения 
 • Групова работа 
 • Дискусии

Курсът е предназначен за академична среда. Техниката на Филипс 66 изисква групи от 6 души. В случай на по-голяма група студенти, тя трябва да бъде разделена на по-малки.

Учебен план

ДейностПродълж ителностГрафик
1Въведение в темата и оценка с помощта на инструмент за одит
 
Студентите използват инструмента за одит, за  да оценят началните си базови нива на креативност.
 
Необходим достъп до интернет и устройства за всички участници, за да използват инструмента за одит
 
PPT – Слайдове
 
15 min.09:00 –9:15
2Упражнение 1: Phillips 66
(за теми предоставени от преподавателя)

Шаблон , хартия за скициране, молив, бяла дъска; или може да се попълни на компютър чрез достъп до интернет, устройства, шаблон..
30 мин. или повече
(10 мин.
въведение; 10 мин.
задание; 5 мин. презентиране
; 5 мин.
Дискусия  и заключителни бележки)
Може да представите техниката и след това да накарате студентите да я изпълнят в клас..
3Присъствено: бяла дъска/листовка/хартия и маркери, маса, столове. Шаблон – Проблем
Шаблон – Прости аналогии, Шаблон – Фантастични аналогии, 
Шаблон – Лични аналогии,
Шаблон – Символични аналогии,
Шаблон – Предложение за решаване на даден проблем,
 
Онлайн: Платформа TEAMS и функция за бяла дъска
3 hoursМоже да представите техниката и след това да накарате студентите да я изпълнят в клас или като домашна работа
ПОЧИВКА
4Упражнение 3: Headstand Technique

PPT – слайдове; хартия за скициране, химикал/молив, шаблон, бяла дъска или може да се попълни на компютър с помощта на достъп до интернет, устройства, шаблон.
45 мин. или повече (10 мин.
инструкции; 25 мин. задача; 10 мин. обсъждане на резултатите)
5Упражнение 4: Mind Mapping

Упражнение 4: PPT – Slides; template

хартия за скициране, молив, шаблон, бяла дъска 
Онлайн: достъп до интернет, устройства, шаблон
45 мин. или повече
(10 мин.
инструкции; 25 мин. задача; 10 мин. обсъждане на резултатите
6Упражнение 5: Worst Possible Idea

хартия за скициране, молив, шаблон, бяла дъска Онлайн: достъп до интернет, устройства, шаблон
30 мин. или повече (5 мин. инструкции; 15 мин. задача; 10 мин. обсъждане на резултатите)
7Обобщаване и оценка на сесията
 
Ръководство – Формуляр за оценка на сесията
10 min.
ОБЩО :355 min.6 hrs 55 mins

Учебно съдържание в главата

Курсът за обучение включва следните техники за творчество, които са оценени като полезни в процеса на развитие на меки умения, свързани с творчеството на лидерско ниво:

 • Адаптивност: Най-лошата възможна идея, Мисловно картографиране, техника „Стойка на глава“, Филипс 66
 • Концентрираност: Съставяне на мисловни карти
 • Комуникация: Най-лошата възможна идея, Мисловно картографиране, техника „Стойка на глава“, Филипс 66, Синектика
 • Увереност: Най-лошата възможна идея, Мисловно картографиране, техника „Стойка на глава“, Филипс 66, Синектика
 • Сътрудничество: Най-лошата възможна идея, Мисловна карта, техника „Стойка на глава“, Филипс 66
 • Критично мислене: Най-лошата възможна идея, Мисловно картографиране, техника „Стойка на глава“, Синектика, Филипс 66
 • Любопитство: Най-лошата възможна идея, техника „Стойка на глава“ ◦       Инициативност: Филипс 66
 • Изобретателност: Най-лошата възможна идея, Мисловна карта, техника „Стойка на глава“, Синектика
 • Лидерство: Най-лошата възможна идея, Мисловно картографиране, техника „Стойка на глава“, Филипс 66
 • Умения за водене на преговори: Мисловни карти, Филипс 66
 • Решаване на проблеми: Най-лошата възможна идея, Мисловна карта, техника „Стойка на глава“, Филипс 66
 • Самодисциплина: Картографиране на мисълта, техника „Стойка на глава“, Филипс 66
 • Стратегическо мислене: Картографиране на мисълта
 • Визуализация: Синектика

Учебното съдържание на главата за креативността включва:

 • Характеристики на днешната бизнес среда, основана на иновации, които изискват творчество на ръководно ниво (например предизвикателствата на автоматизацията, все по-конкурентната и несигурна среда).
 • Рискове.
 • Ползи и приложения на креативността в бизнеса (решаване на проблеми, постигане на растеж, наставничество на екипи на работното място, намиране на необичайни перспективи в бизнеса и др.)
 • Нови изисквания към служителите.
 • Дискусия със студентите.
 • Проучвания на случаи.
 • Основни характеристики на творческия лидер.
 • Творчески лидери в противовес на традиционното управление.
 • Организационна структура и творческо лидерство.
 • Различни аспекти на разнообразието и творчеството.
 • Механизми за филтриране на добри идеи.

В процеса на развитие на креативността на лидерско ниво е важно да сте наясно къде се намирате в играта. Оценете различните творчески типове сред хората си – и осъзнайте, че някои от тях са по-добри в определени фази на творчеството от други. И бъдете много толерантни към подривните хора.

Съществува очевидна разлика между уменията, които се предполага, че притежават завършилите висше образование, и уменията, които са необходими на работното място. Често уменията, необходими в бизнеса, се придобиват чрез специално обучение. Един от успешните начини за усвояване на меки умения е чрез практика и опит, а не чрез теория. Някои от уменията, които са особено важни за развитието на креативността на лидерско ниво, са адаптивност, увереност, колаборация, любознателност и др. Ето защо 5-те упражнения за креативност, включени в тази глава, поставят акцент върху развитието на тези конкретни умения.

A. Как да актуализираме стратегиите за преподаване

 • Бъдете по-иновативни в преодоляването на моделите и оценяването на нови идеи. Може да е от полза да бъдете по-отворени и да насърчавате мнението на студентите.
 • Разпознаване на различните процеси в развитието на меките умения.
 • Бъдете по-сътрудничещи и насърчавайте новите идеи, дори когато те идват от студентите.
 • Бъдете по-иновативни в самите методи на преподаване – изключете класическите уроци с книги и теоретични обяснения, а по-скоро включете студентите в дискусии и мозъчни атаки.
 • Използвайте предоставените техники за творчество като работни инструменти по темата за творчеството.
 • Избягвайте традиционните лекции, когато е възможно, и насърчавайте студентите да участват активно в процеса на обучение (възможности за проекти, мозъчна атака и др.)

B. Как да адаптирате техниките за различните нива, за да ги направите по- въздействащи

 • Използвайте казуси като примери, за да изясните как работи определена техника. (особено полезно при разнородни групи)
 • Обърнете внимание на факторите за успех при прилагането на техниките

Филипс 66 ресурси:

Denton, D. Keith. TOOLBOX FOR THE MIND: Finding and Implementing Creative Solutions

Lectureclass and Philips 66: a look about the teaching strategies for Academic students: https://www.journalijdr.com/sites/default/files/issue-pdf/13961.pdf https://johndabell.com/2020/01/13/the-phillips-66-method/ https://geniusrevive.com/en/the-buzz-session/ https://studylib.net/doc/5848394/phillips-66

https://witalni.pl/baza_wiedzy/techniki-kreatywnego-myslenia/ http://thetrainingworld.com/articles/buzz.htm Headstand technique:

Creativity_Techniques.pdf (craftopolis.net)

Headstand Method (ask-flip.com)

2021 – Headstand Method: The Brainstorming Trick | BRIGITTE.de (gettotext.com)

Creativity Methods in Business – Smart Business Redefined

Peer Group Supervision – Consulting Module: Headstand Brainstorming (peer-supervision.com)

The 5 Best Creative Techniques for Marketing Departments (mynd.com)

Synetics:

Anna Frankowska, Alicja Głowacka-Rębała, Application of creative thinking techniques in a health care institution, Economical Problems of Services No. 54, 2010, pp 443-454.

Sebastian Koziołek, Patrycja Bochniak, Tadeusz Smolnicki, Conceptual design with the use of selected heuristic methods, ZESZYTY NAUKOWE WSOWL, No. 1 (159) 2011, p. 135-144 Worst Possible Idea

The Power of Bad Ideas,

https://www.core77.com/posts/22446/the-power-of-bad-ideas-22446 Bad Idea Brainstorm, https://www.sessionlab.com/methods/bad-idea-brainstorm

Make a change: ideate for bad ideas https://uxdesign.cc/do-a-change-and-ideate-for-bad-ideas-8b18a295e26b

Learn How to Use the Best Ideation Methods: Worst Possible Idea: https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-how-to-use-the-best-ideation-metho ds-worst-possible-idea

To create a stable Design System you need to embrace change: https://uxdesign.cc/to-create-a-stable-design-system-you-need-to-embrace-change-f9a02444 592c

Why bad ideas lead to good ideas: using “reverse thinking” in a design sprint at the National Gallery of Art: https://designthinkingformuseums.net/2019/07/27/bad-ideas-brainstorming/ Worst Possible Idea: https://www.interaction-design.org/literature/topics/worst-possible-idea

How Looking at the Worst Possible Idea Could Lead You to the Best One: https://www.inc.com/bob-dorf/to-find-a-great-idea-try-looking-for-the-worst-ide.html

You Just Proposed The Worst Idea Possible? Yeah, Well, It’s Actually Pure Gold:

https://www.fastcompany.com/3009118/you-just-proposed-the-worst-idea-possible-yeah-well-i ts-actually-pure-gold

To Come Up with a Good Idea, Start by Imagining the Worst Idea Possible: https://hbr.org/2017/08/to-come-up-with-a-good-idea-start-by-imagining-the-worst-idea-possib le

Why good design comes from bad design: https://scottberkun.com/essays/8-why-good-design-comes-from-bad-design/ (Scott Bercun’s essay on the individual uses of the technique)

Designing on both sides of your brain:

https://scottberkun.com/essays/21-designing-on-both-sides-of-yourbrain/

Ideation Techniques, Prepared by Bryan Matimore:

http://pm440.pbworks.com/f/ENMA291IdeationTechniques.pdf

Mind mapping: http://www.appladesign.net/domains/create/index.php?t=120 https://geniusrevive.com/en/mind-mapping-for-creativity-and-innovation/ https://lifehacker.com/how-to-use-mind-maps-to-unleash-your-brainscreativity-1348869811 https://www.cleverism.com/techniques-ideageneration-mind-maps/