Въведение

За да се развият и подобрят уменията за креативност и новаторство, които пазарите на труда изискват на организационно ниво, този кратък курс включва одит на креативността за измерване на текущите нива на креативност и пет техники, които могат да се използват за развиване на меките умения за креативност, които бизнесът цени на организационно ниво. Инструментът за одит може да се използва периодично за измерване на напредъка, а техниките предлагат гъвкавост за многократно използване чрез промяна на темите и увеличаване на сложността и трудността.

В тази глава са дадени следните насоки за провеждане на интензивен курс за развитие на творчеството на организационно ниво:

II.1-2: Меки умения, които са най-важни на организационно ниво

II. 3: Цели на обучението за студенти и служители на ВУЗ, развиващи меки умения за творчество на организационно ниво

II. 4-6: Структура на курса, метод на обучение и провеждане

III. План на урока

IV. 1: Учебно съдържание

IV.2A: Как могат да бъдат развивани/преподавани и измервани/оценявани специфичните меки умения

IV.2B: Стратегии за преподаване на меките умения, необходими за бизнеса и професионалния живот на организационно ниво

IV.3: Дейности/упражнения за повишаване на креативността на организационно ниво IV.4: Допълнителни ресурси

Tехническа информация за главата

Креативността представлява способността да се развиват нови или творчески идеи и да се превръщат в реалност. Предприятията могат да използват креативността на работното място, за да създават иновативни решения или по-позитивна и съвместна работна среда. Креативността насърчава служителите да мислят извън нормите и да експериментират. Освен експериментирането творческият процес включва и задаване на въпроси или разглеждане на проблемите от различни гледни точки. Тези качества могат да спомогнат за насърчаване на по-продуктивна мозъчна атака и поведение на екипна работа.

Насърчаването на творчеството на работното място може да допринесе за успеха на бизнеса. Творческото мислене позволява на хората да разработват нови или иновативни идеи и да оспорват нормите или старите начини на мислене. Това поведение може да помогне на предприятията да създават продукти, услуги и други предложения, които да се отличават от техните конкуренти.

Съществуват много начини за повишаване на креативността на организационно ниво. Те могат да включват:

 1. Насърчаване на откритост – творчеството често представлява опитване на нови неща
 2. Насърчаване на разнообразието – работна сила, съставена от различни гледни точки, произход и умения, може да развие по-креативен бизнес.
 3. Помислете за гъвкави условия на работа – когато е възможно, можете да въведете гъвкави условия на работа, за да дадете на служителите повече свобода.
 4. Провеждане на мозъчни атаки – тези срещи насърчават сътрудничеството и насърчават участниците да споделят и обсъждат идеите си чрез различни игри или техники.
 5. Позволете на служителите да се презаредят – за да поддържате енергията на служителите си, позволете им да отделят време за презареждане.
 6. Възнаграждаване на творческите способности на служителите – можете да насърчите творческите способности в организацията си, като възнаграждавате хората, които използват това умение.

Креативността на работното място се счита за основна причина за бизнес и организационен успех и конкурентоспособност на компанията. Атмосферата на работното място, която произтича най-вече от вида на осигуреното ръководство, също оказва голямо влияние върху равнището на иновативната продуктивност на служителите.

Този интензивен курс ще ви даде възможност да развиете следните меки умения на организационно ниво:

 1. Комуникативност – меките комуникационни умения са инструментите, които използвате, за да разговаряте ясно и ефективно с другите, да определяте очакванията и да си сътрудничите по проекти.
 2. Сътрудничество – уменията за сътрудничество ви дават възможност да работите успешно за постигане на обща цел с други хора.
 3. Решаване на проблеми – уменията за решаване на проблеми ви помагат да определите причината за даден проблем и как да го разрешите.
 4. Устойчивост – устойчивият човек е способен да се справи със ситуация, която предизвиква стрес или скръб, като същевременно остава позитивен.
 5. Адаптивност – адаптивността е меко умение, което ви позволява да използвате логиката и разума, за да контролирате емоционалното си състояние

Меките умения са известни още като умения за работа с хора, емоционални умения, комуникационни умения и междуличностни умения. Обикновено някои меки умения са присъщи на даден човек, но меките умения могат да бъдат научени.

Докато „твърдите умения“ обикновено описват технически умения, като например познаването на CSS, „меките умения“ са нещо, което не може да се измери количествено. Въпреки това „меките“ умения са изключително важни, особено във алтернативни офис пространства или гъвкави работни среди, които стават все по-често срещани. Развитието на меки умения на организационно ниво е също толкова важно. Днешният бизнес пейзаж е свързан с комуникацията, взаимоотношенията и позитивното представяне на организацията пред обществеността и потенциалните служители. Меките умения на работното място позволяват на организациите ефективно и ефикасно да използват техническите си умения и знания, без да бъдат възпрепятствани от междуличностни проблеми, боричкания и лоши обществени и пазарни възприятия. Например, ако мениджърът по наемане на персонал търси добър директор по маркетинг, той ще трябва да притежава много „твърди“ умения. Те могат да включват познания за софтуер, познания за платена реклама, владеене на пазарни стратегии и стратегия за марката.

С течение на годините организациите все повече ценят меките умения, но все още се борят да измерват и обучават пропуските в своята работна сила. Проучване на LinkedIn от 2019 г. показва, че 92% от специалистите по наемане на персонал смятат, че меките умения са също толкова важни, ако не и по-важни, от твърдите умения, въпреки че мнозинството от тях не са уверени в способността си да проверяват правилно кандидатите на тази основа. А когато решенията за наемане се провалят, това рядко се дължи на липсата на твърди умения. Всъщност 89% от анкетираните обвиняват меките умения или комбинацията от твърди и меки умения за неспособността на новите служители да се развиват успешно.

Служителите, които не притежават тези ключови умения, не засягат само собствените си перспективи за работа. Те водят редица последици, които могат да включват:

 1. Качество на работата
 2. Производителност
 3. Ефективност на екипа
 4. Щастие/задържане на колегите/подчинените
 5. Общ морал (нагласа) в офиса

Провеждането на този курс ще позволи на студентите ви да:

 1. Идентифицират търсените меки умения
 2. Да оценят нивото си на креативност и иновативност на организационно ниво.
 3. Да разберат значението на развитието на меки умения на организационно ниво 

Предимства за академичния състав:

 1. Лесен за следване план на урока
 2. Различни учебни материали
 3. Материали, базирани на най-новите разработки и проучвания 

Ползи за студентите:

 1. По-добро разбиране на значението на балансирането на твърдите и меките умения
 2. Научаване повече за преносимостта на уменията в рамките на организацията и между организациите.
 3. Учене чрез вдъхновяващи задачи
 1. Въведение в креативността и пионерските иновации на организационно ниво: Защо творчеството и новаторството са от съществено значение за кариерата и професионалния живот
 2. Оценяване на базовите творчески умения на студентите с инструмента за одит innCREA
 3. Преподаване на петте техники в този курс или подбиране на упражнения въз основа на резултатите на студентите (т.е. уменията, оценени като нуждаещи се от усъвършенстване, да бъдат съчетани с упражнения, предназначени за подобряване на тези умения)
 4. Изпълнение на индивидуални упражнения
 5. Оценяване на уменията на студентите за творчество с инструмента за одит innCREA след приключване на упражненията за творчество и сравняване с началните базови резултати

Използваните методи са:

 1. Курс за електронно обучение
 2. Казуси
 3. Индивидуални или групови упражнения

Всички материали са разработени така, че да могат лесно да се използват както онлайн, така и в класната стая или чрез смесено обучение.

Учебен план

ДейностПродълж ителностГрафик
1VВъведение в темата
 
PPT – слайдове
15 min.09:00 –9:15
2Начална оценителна сесия5 min.09:10 –09:15
3.1Въведение към техника # 1 – Организация10 min.09:15 –09:25
3.2Упражнение 110 min.09:25 –09:35
3.3Дискусия 5 min.09:35 –09:40
4.1Въведение към техника # 2 – Focus Group10 min.09:40 –09:50
4.2Упражнение 215 min.09:50–10:05
4.3Дискусия 5 min.10:05–10:10
ПОЧИВКА[15 min.]10:10–10:25
5.1Въведение към техника # 3 – Six Thinking Hats10 min.10:25–10:35
5.2Упражнение 315 min.10:35–10:50
5.3Дискусия 5 min.10:50–10:55
6.1Въведение към техника # 4 – Bionica10 min.10:55–11:05
6.2Упражнение 410 min.11:05–11:15
6.3Дискусия 5 min.11:15–11:20
7.1Въведение към техника # 5 – 5W2H Method10 min.11:20–11:30
7.2Упражнение 510 min.11:30–11:40
7.3Дискусия 5 min.11:40–11:45
8Обобщение  & Оценка на сесията
 
Образец – Форма за оценка на сесията
15 min.11:45–12:00
ОБЩО:180 min.3 hrs 0 mins

Учебно съдържание в главата

В тази глава са разгледани техники, които могат да насърчат творчеството и иновациите на организационно ниво. Тези техники са:

 1. Фокус група
 2. Шест мислещи шапки
 3. Метод 5W2H
 4. TRIZ
 5. Бионика

Основните меки умения, които се усъвършенстват чрез това обучение, са:

 1. Комуникация – Шест мислещи шапки, Бионика, Фокус група, 5W2H
 2. Сътрудничество – Бионика, Фокус група, 5W2H
 3. Решаване на проблеми -TRIZ, Шест мислещи шапки, Бионика, 5W2H
 4. Устойчивост – Шест мислещи шапки, Фокус група
 5. Адаптивност – Шест мислещи шапки, Фокус група

Успехът и оцеляването на една организация зависят от нейната способност да създава нови знания и след това иновации. Знанието е най-ценният ресурс на организацията, тъй като то включва нематериални активи, рутинни и творчески процеси, които трудно се имитират.

В организациите креативността е процесът, чрез който се разработват нови идеи, които правят възможни иновациите. Чрез този интензивен курс студентите ще могат да развият умения, които ги доближават до изискванията на съвременното работно място. Студентите ще могат да разберат не само какво очаква светът на бизнеса, но и процеса за придобиване и развиване на необходимите умения за творчество и иновации. Интензивните курсове имат за цел да мотивират студентите да използват онези процес които им позволяват да намират свои собствени ефективни решения и стратегии в организационния контекст и да се отворят към нови начини за решаване на проблеми. И накрая, чрез интензивните курсове студентите ще се научат как да задават правилните въпроси, докато търсят нови и по-добри начини за правене на нещата.

A. Как да актуализираме стратегиите за преподаване

 • Използвайте инструмента за одит innCREA, за да оцените нивата на креативност преди и след провеждането на интензивния курс.
 • Използване на сценарии от реалния свят, за да се подчертае прилагането на преподаваната теория.
 • Дайте възможност на студентите да упражняват меки умения във връзка с уроците. Това ще им помогне да свържат овладяването на меките умения с това, което се опитват да постигнат по-късно в професионалния си живот
 • Проучвания на конкретни случаи, показващи ролята на меките умения

B. Как да адаптирате техниките за различните нива, за да ги направите по- въздействащи

 • Намерете конкретни примери от квалификационните изисквания на компанията (напр. в описанията на длъжностите)
 • Проучвания на случаи на употреба 

1.    Организация

ТРИЗ, известна още като теория за изобретателно решаване на проблеми, е техника, която насърчава изобретателността на проектни екипи, които са затънали в опити да решат бизнес предизвикателство.

2.    Focus Group

Техниката на фокус групите е един от примерите за създаване на методика, използвана за проучване на мненията, знанията, възприятията и опасенията на хората по отношение на определена тема.

3.    Six Thinking Hats

Основната концепция на шестте мисловни шапки се състои в това, че за да обработват информацията и да достигат до най-добрите заключения в сесиите за решаване на проблеми, хората трябва да разглеждат проблемите от различни гледни точки.

4.    Bionica

Бионика е интересна и вълнуваща техника, която се опитва да реши трудни технически проблеми и предизвикателства, като се възползва от познанията на природата и биологията.

5.    5W2H Method

Методът 5W2H се използва за идентифициране, описване и решаване на проблем чрез задаване на въпроси в съответствие със специфичен модел, отразен в името