Въведение

Креативността е важна част от живота ни, защото без нея не бихме имали нещата, които ни носят толкова много щастие и удовлетворение. Творчеството е една от причините за съществуването на неща като изкуство, музика, танци и филми. Творчеството ни помага да изразяваме чувствата и идеите си за всякакви неща. То ни позволява също така да споделяме идеите си с други хора.

Когато хората изразяват чувствата си чрез изкуство, музика или разкази, те могат да споделят мислите и емоциите си с други хора. Когато сте творчески настроени, намирането на добри решения и разработването на нови идеи е по-лесно. Творческото изразяване е инструмент, който можете да използвате за решаване на проблеми и ситуации.

Понякога една творческа идея може да ви помогне да преодолеете предизвикателство, пред което сте изправени от дълго време; не забравяйте – времето за решаване на проблема не трябва да отразява времето, през което сте се сблъскали с него!

В ежедневието си се сблъскваме с най-различни проблеми. Тези проблеми често ни правят нещастни или разочаровани. Опитваме се да направим всичко възможно, за да решим тези проблеми, но това не винаги е лесно. Творчеството може да ни помогне да решим тези проблеми – които може да са много сложни – като ни помогне да намерим иновативно решение. Творческо решение. Когато погледнем на даден проблем по нов начин, понякога можем да намерим решение, за което не сме се сетили преди. Един от най-важните аспекти на креативното мислене е дивергентното мислене, което означава, че имаме множество решения за решаване на даден проблем. То е по-малко логическо и линейно и повече асоциативно и латерално.

Tехническа информация за главата

Този интензивен курс по основи на креативността предлага съдържание за развиване на следните меки умения, необходими за креативността на хората.

Концентрираност – действие, при което се обръща внимание на нещо. Това включва качества като способност за съсредоточаване; внимание към детайлите; наблюдателност; задълбоченост; умения за слушане; последователност; отдаденост; търпение и ангажираност.

Критично мислене – обективен анализ, синтез и оценка. Това включва създаване на връзки и латерално мислене.

Стратегическо мислене – мислене за бъдещето, планиране и анализиране. Това включва и увереност при вземането на собствени решения.

 1. Тя съпътства иновациите

За да бъде нещо иновативно, има две изисквания: то трябва да е ново и полезно. Въпреки че творчеството е от решаващо значение за генерирането на идеи, които са едновременно уникални и оригинални, те не винаги са полезни по своята същност. Иновативните решения обаче не могат да съществуват без компонент на креативност.

2. Увеличава производителността

Креативността ви дава възможност да работите по-умно, а не по-усилено, което може да повиши производителността и да предотврати застоя на работното място. Рутината и структурата са изключително важни, но не бива да се прилагат за сметка на усъвършенстването и растежа. Когато се създаде творческа и иновативна среда, нивото на продуктивност на бизнеса може да скочи нагоре.

3. Позволява адаптивност

Понякога събития – както вътрешни, така и външни – могат да нарушат структурата на организацията. Например пандемията COVID-19 промени драматично начина, по който функционира съвременният бизнес свят. В такива случаи изобретателното мислене и иновациите са от решаващо значение за поддържане на бизнес операциите.

Творческият подход към предизвикателствата изисква адаптивност, но невинаги е необходимо значително да променяте бизнес модела си. Например, може да разработите нов продукт или услуга или леко да промените структурата на дейността си, за да подобрите ефективността. Големите проблеми не винаги изискват големи решения, така че не отхвърляйте дадена идея, защото не отговаря на мащаба на проблема.

Промените са неизбежни в света на бизнеса и творческите решения са жизненоважни за адаптирането към тях.

4. Необходим е за растежа

Една от основните пречки пред развитието на бизнеса е когнитивната фиксираност или идеята, че има само един начин да се интерпретира или подходи към дадена ситуация или предизвикателство.

Когнитивната фиксираност е лесен капан, в който може да се попадне, тъй като може да е изкушаващо да подхождате към всяка ситуация по същия начин, както в миналото. Но всяка ситуация е различна.

Ако ръководителите на фирмата не отделят време, за да разберат ясно обстоятелствата, пред които са изправени, не насърчават творческото мислене и не действат в съответствие с направените констатации, компанията може да изпадне в застой – една от най-големите пречки пред растежа.

5. Това е търсено умение

Креативността и иновациите са умения, които са често търсени във водещи индустрии, включително здравеопазване и производство. Това се дължи до голяма степен на факта, че всяка индустрия се сблъсква със сложни предизвикателства, които изискват творчески решения.

Ползи за академичния състав:

 • Откритост към иновациите в собственото преподаване.
 • Изследва нови идеи въз основа на основите на творчеството
 • Инструментът за одит дава конкретна оценка на креативността на индивидуално ниво.

Ползи за студентите:

 • Въведение в творчеството
 • Предоставяне на нови умения
 • Оценяването на творчеството в класната стая насърчава изразяването на мнения и идеи от страна на студентите.
 • Насърчава независимостта на студентите и им дава възможност да поемат рискове, като оставя място за грешки и подобрения.
 1. Да се изследва креативността на студента.
 2. Да отидем по-далеч от инструмента за одит
 3. Насърчаване на креативността на академичния състав
 • Повторения на одитната оценка
 • Дискусии за насърчаване на творчеството
 • Преподавайте онлайн, смесено или офлайн.
 • Лекция + идеи за размисъл
 • Дейности, извършени в класната стая или на друго място.