Въведение

Креативността е важна част от живота ни, защото без нея не бихме имали нещата, които ни носят толкова много щастие и удовлетворение. Творчеството е една от причините за съществуването на неща като изкуство, музика, танци и филми. Творчеството ни помага да изразяваме чувствата и идеите си за всякакви неща. То ни позволява също така да споделяме идеите си с други хора.

Когато хората изразяват чувствата си чрез изкуство, музика или разкази, те могат да споделят мислите и емоциите си с други хора. Когато сте творчески настроени, намирането на добри решения и разработването на нови идеи е по-лесно. Творческото изразяване е инструмент, който можете да използвате за решаване на проблеми и ситуации.

Понякога една творческа идея може да ви помогне да преодолеете предизвикателство, пред което сте изправени от дълго време; не забравяйте – времето за решаване на проблема не трябва да отразява времето, през което сте се сблъскали с него!

В ежедневието си се сблъскваме с най-различни проблеми. Тези проблеми често ни правят нещастни или разочаровани. Опитваме се да направим всичко възможно, за да решим тези проблеми, но това не винаги е лесно. Творчеството може да ни помогне да решим тези проблеми – които може да са много сложни – като ни помогне да намерим иновативно решение. Творческо решение.

Когато погледнем на даден проблем по нов начин, понякога можем да намерим решение, за което не сме се сетили преди. Един от най-важните аспекти на креативното мислене е дивергентното мислене, което означава, че имаме множество решения за решаване на даден проблем. То е по-малко логическо и линейно и повече асоциативно и латерално.

Tехническа информация за главата

Този интензивен курс по основи на креативността предлага съдържание за развиване на следните меки умения, необходими за креативността на хората.

Концентрираност – действие, при което се обръща внимание на нещо. Това включва качества като способност за съсредоточаване; внимание към детайлите; наблюдателност; задълбоченост; умения за слушане; последователност; отдаденост; търпение и ангажираност.

Критично мислене – обективен анализ, синтез и оценка. Това включва създаване на връзки и латерално мислене.

Стратегическо мислене – мислене за бъдещето, планиране и анализиране. Това включва и увереност при вземането на собствени решения.

Творчеството и въображението са най-важните съставки за справяне с кризисни времена. Философският размисъл и въображението за желаното бъдеще могат да възникнат в резултат на творческа етика, която подчертава стойността на генеративните взаимодействия и контексти, които подкрепят творчеството.

Днес бизнесът се развива в силно конкурентна и глобална среда. Творчеството е това, което дава тласък на големите идеи, предизвиква начина на мислене на служителите и отваря вратите към нови бизнес възможности. Поради тази причина „креативност“ и „иновация“ често се използват като взаимозаменяеми, но са две отделни понятия.

Креативността е механизъм за иновативност. Тя е умение. Иновацията е по-сложна, има много компетенции, които се използват за реализирането на една иновация. Човек може да има страхотни идеи, но това не означава, че е иновативен.

Ползи за академичния състав:
● Отвореност към иновации в собственото преподаване.
● Изследване на нови идеи основани на творчеството.
● Инструментът за одит дава конкретна оценка на креативността на
индивидуално ниво.

Ползи за студентите:
● Въведение в креативността
● Предоставяне на нови умения
● Оценяването на креативността в класната стая насърчаване на изразяването
на мнения и идеи от страна на студентите.
● Насърчаване независимостта на студентите и предоставяне на възможност да
поемат рискове, като се оставя място за грешки и подобрения.

 1. Да се изследва креативността на студентите.
 2. Да се идентифицират факторите и променливите, влияещи върху творческия
  потенциал на персонала и въвеждането на идеи на индивидуално,
  организационно, лидерско и екипно ниво.
 3. Насърчаване на креативността на академичния състав
 4. И накрая, постепенно и систематично да предложим първоначален набор от
  действия, които трябва да бъдат следвани, за да може академичната
  институция да започне първите си стъпки в прилагането на обучението по
  креативност. (Виж Глава 2 – Творчество на индивидуално ниво)
 • Инструментът за одит оценява областите, които се нуждаят от развитие; прилагането на техники, избрани за подобряване на специфични меки умения, като преди да се приложи, е добре да се научи повече за концепцията за креативност и иновации.
 • Не са необходими специфични упражнения за тази глава, упражнения могат да бъдат предложени в зависимост от нуждите на преподавателя.
 • Иницииране на дискусии по провокиращи размисъл въпроси, свързани с творчеството
 • Преподавайте онлайн, смесено или офлайн.
 • Лекция + идеи за размисъл
 • Дейности, извършени в класната стая или на друго място.

Учебен план

ДейностПродълж ителностГрафик
1Въведение в темата. Понятие за креативност10 min.
2Понятие за креативност30 min.
3Студентите разглеждат концепцията за инструмента за одит, за да оценят началното си ниво на креативност.15 min.
4Отворена дискусия за креативността и как тя може да се използва в различни работни среди: бизнес, администрация, НПО.45 min.
5Обобщаване и оценка на сесията Бланка за раздаване – Формуляр за оценка на сесията10 min.
ОБЩО:120 min.2 hrs 0 mins

Учебно съдържание в главата

Този интензивен курс предоставя пет техники за креативност и пионерство за подобряване на меките умения на индивидуално ниво в:

 1. адаптивност
 2. критично мислене
 3. стратегическо мислене

Тези умения са особено важни, за да може да се насърчи и развие креативността.

Развиването на тези три умения с помощта на отворена дискусия ще помогне да се преодолеят пропуските между уменията, които бизнесът изисква от хората на пазара на труда днес и в бъдеще, и твърдите умения, които студентите придобиват по време на обучението си. Повишаването на творческите им способности ще даде на студентите предимство в професионалния живот.

Характеристики на обучението:

 • „Основи на креативността“ е основна отправна точка за изследване на креативността
 • Планът на урока дава възможност да се изпробват техниките в класната стая или онлайн. След прилагането на практиката уменията могат да бъдат оценени отново с помощта на инструмента за одит.
 • Отворената дискусия помага да се привлече вниманието на студентите и да се стимулира продължаването на одита на креативността на четири нива

A. Как да актуализираме стратегиите за преподаване

 • Преподавателите трябва да се фокусират върху студентите, като се вслушват в техните идеи.
 • Дискусията следва да се съсредоточи върху практическите аспекти на креативността, като се търсят връзки между меките умения и тяхното приложение на пазара на труда.
 • Съсредоточете се върху примери от реалния живот за това как творчеството е помогнало за решаването на големи проблеми. Можете да използвате примери от упражненията от Глави 2, 3, 4 и 5.

B. Как да адаптирате техниките за различните нива, за да ги направите по- въздействащи

 • Поставяйте ясни въпроси в открита дискусия.
 • Представяне на казуси, за да се подобри разбирането за това как прилагането на техниките работе на практика. Можете да използвате примери от глави 2, 3, 4 и 5
 • Вижте Най-добрите практики за креативност.