Моля, отбележете отговорите, които най-много ви допадат. Цялата проверка на лидерската сфера на креативността ще отнеме до 10 минути. След това ще бъдете помолени да направите някои упражнения, които могат да повишат уменията ви за творчество. Колкото повече точки получите, толкова по-висока е степента на вашата креативност.

Проверете креативността си!

Audit Individual Icon

Индивидуална креативност

Audit Team Icon

Екипна креативност

Audit Organizational Icon

Лидерство в организацията