Моля, отбележете отговорите, които най-много ви допадат.

Попълването на въпросника за индивидуалната креативност ще ви отнеме до 10 минути. След това ще бъдете помолени да направите някои упражнения, които могат да повишат уменията ви за креативност. Колкото повече точки получите, толкова по-висока е степента на вашата креативност.

Проверете креативността си!

Audit Team Icon

Екипна креативност

Audit Leadership Icon

Креативност в организацията

Audit Organizational Icon

Лидерство в организацията