Παρακαλώ σημειώστε την απάντηση που σας ταιριάζει καλύτερα.
Όλη η διαδικασία ελέγχουν θα σας πάρει έως 10 λεπτά. Στη συνέχεια σας προτείνουμε να κάνετε κάποιες από τις ασκήσεις που θα βελτιώσουν τις δημιουργικές σας ικανότητες. Όσο περισσότερους πόντους
συγκεντρώσετε, τόσο μεγαλύτερη είναι η δημιουργικότητά σας.

Ελέγξτε τη δημιουργικότητά σας

Audit Team Icon

Έλεγχος ομαδικής δημιουργικότητας

Audit Leadership Icon

Έλεγχος Οργανωτικής Δημιουργικότητας

Audit Organizational Icon

Έλεγχος Δημιουργικότητας Ηγεσίας