Εισαγωγή

Τεχνικες πληροφοριες για το κεφαλαιο

Σχεδιο μαθηματος

ΔραστηριότηταΔιάρκειαΣημείωση
1Introduction to topic and assessment with audit tool

PPT – Slides
10 min.09:00–09:10
2Initial evaluation session to assess starting baseline levels of creativity5 min.09:10-09:15
3.1Introduction to technique # 1 – Μην κάνετε τίποτα10 min.09:15-09:25
3.2Άσκηση 1
1. use of a sheet of paper/dashboard and stickers
to write ideas or a collaborative diagramming
tool (Mural, Realtime board)
2. students divided in groups of three students
each
3. may be completed in class or as homework
10 min.09:25-09:35
3.3Inter-group discussion5 min.09:35–09:40
4.1Introduction to technique # 2 – Λόεσιε10 min.09:40 –09:50
4.2Άσκηση 2
1. a sheet of paper to write ideas or a collaborative
diagramming tool (Mural, Realtime board, …)
2. students divided in groups of 5-10 students each
3. may be completed in class or as homework
15 min.09:50–10:05
4.3Inter-group discussion5 min.10:05–10:10
ΔΙΑΚΟΠΗ[15 min.]10:10–10:25
5.1Introduction to technique # 3 – Άνθος Λωτού10 min.10:25–10:35
5.2Άσκηση 3
1. a sheet of paper to draw the scheme and
stickers to write ideas in the petals or a collaborative diagramming tool (Mural, Realtime board)
2. students divided in groups of no more than 5 students each with different mind-sets and thoughts
3. central lotus blossom may be completed in class and sub ideas lotus blossom as homework
15 min.10:35–10:50
5.3Inter-group discussion5 min.10:50–10:55
6.1Introduction to technique # 4 – Ανάλυση Swot10 min.10:55–11:05
6.2Άσκηση 4
1. a sheet of paper/dashboard to draw the diagram
and stickers to write ideas or a collaborative
diagramming tool (Mural, Realtime board)
2. students divided in groups of 5-7 students each
3. may be completed in class or as homework
10 min.11:05–11:15
6.3Inter-group discussion5 min.11:15–11:20
7.1Introduction to technique # 5 – Ψευδής κανόνας10 min.11:20–11:30
7.2Άσκηση 5
1. a sheet of paper/dashboard and stickers to write
ideas or a collaborative diagramming tool (Mural,
Realtime board)
2. students divided in groups of 5-7 students each
3. may be completed in class or as homework
10 min.11:30–11:40
7.3Inter-group discussion5 min.11:40–11:45
8Final evaluation session15 min.11:45–12:00
TOTAL:180 min.3 hrs 0 mins

Μαθησιακο περιεχομενο για το κεφαλαιο