1. Εισαγωγή

Η μεθοδολογία του InnCREA έχει σχεδιαστεί για ακαδημαϊκό προσωπικό που θα ήθελε να ενισχύσει τη δημιουργικότητα των μαθητών του, αλλά δεν ξέρει από πού να ξεκινήσει. Το InnCREA – Discovery και Developing Creative Course σχεδιάστηκε από μια κοινοπραξία έξι ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και εταιρειών από τη Βουλγαρία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πολωνία.

2. Εργαλείο ελέγχου δημιουργικότητας

Το Εργαλείο Δημιουργικότητας και Πρωτοποριακού Ελέγχου InnCREA είναι ένας διαδραστικός πόρος, διαθέσιμος διαδικτυακά στον ιστότοπο του έργου, ο οποίος θα πρέπει να ακολουθείται για την καλύτερη διεξαγωγή ελέγχου δημιουργικότητας.

3. Η εμπειρία InnCREA

Η σύγχρονη κοινωνία χαρακτηρίζεται από ταχείες και σύνθετες διαδικασίες αλλαγής που περιλαμβάνουν όλες τις σφαίρες της ζωής. Η δημιουργικότητα έχει αναγνωριστεί τόσο ως βασικός παράγοντας για την επαρκή αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκαλούνται από αυτές τις αλλαγές όσο και ως σημαντική κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία γνώσης και την κοινωνική και οικονομική πρόοδο μέσω της ανάπτυξης μιας κοινωνίας της γνώσης.

4. Πρακτικές συμβουλές

Το εργαλείο ελέγχου innCREA έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα crash courses innCREA και τις ατομικές ασκήσεις δημιουργικότητας.

5. Περίληψη και Συμπεράσματα

Η δημιουργικότητα και η πρωτοπορία, ως μέρος της διαχείρισης της καινοτομίας, είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους οργανισμούς και τις εταιρείες όπου η δημιουργία και η χρήση της γνώσης είναι μέρος των καθημερινών δραστηριοτήτων τους. Η δημιουργικότητα αποτελεί την ικανότητα να διατυπώνεις ιδέες για το πώς κάτι μπορεί να γίνει διαφορετικά, σε συνδυασμό με την ικανότητα να σχεδιάζεις ευρέως κατανοητές αλλαγές.