Πρακτικές συμβουλές για την αξιολόγηση της δημιουργικότητας με τη χρήση εργαλείων InnCREA

Δημιουργικότητα – η ικανότητα να ρωτήσει πώς κάτι μπορεί να γίνει διαφορετικά, καλύτερα, σε συνδυασμό με την ικανότητα να σχεδιάσει ευρέως κατανοητές αλλαγές. Είναι η ικανότητα της δημιουργικής σκέψης, της προσαρμοστικής ευελιξίας με αποτέλεσμα την εύρεση δημιουργικών, πρωτότυπων λύσεων που υπερβαίνουν τα αποδεκτά πρότυπα.

Το εργαλείο ελέγχου InnCREA αξιολογεί τα επίπεδα δημιουργικότητας που σχετίζονται με τους τύπους των δεξιοτήτων δημιουργικότητας που χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα εργασίας που χωρίζονται σε αυτά που χρησιμοποιούνται από άτομα, από ομάδες που συνεργάζονται για την εξεύρεση λύσεων, από ηγέτες στους ηγετικούς τους ρόλους και εκείνους που χρησιμοποιούνται σε όλους τους οργανισμούς. Επειδή κάθε ρόλος, που εργάζεται μόνος του, που εργάζεται σε μια ομάδα, που ηγείται μιας ομάδας, που είναι μέρος μιας μεγαλύτερης οργάνωσης, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, οι αξιολογήσεις επικεντρώνονται στις ήπιες δεξιότητες που απαιτούνται περισσότερο για κάθε ρόλο / επίπεδο ξεχωριστά.

4.1 Προετοιμασία για την αξιολόγηση

Το εργαλείο ελέγχου innCREA έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα crash courses innCREA και τις ατομικές ασκήσεις δημιουργικότητας.

 • Για να επωφεληθείτε περισσότερο από την αξιολόγηση, το εργαλείο ελέγχου θα πρέπει να χρησιμοποιείται πριν ή στην αρχή της συντριβής ή πριν δοκιμάσετε κάποια από τις ασκήσεις δημιουργικότητας InnCREA.
 • Τα αποτελέσματα του εργαλείου ελέγχου θα παρέχουν προτάσεις για ασκήσεις που θα είναι πιο αποτελεσματικές για την ανάπτυξη δημιουργικότητας απαλύνουν τις δεξιότητες με βάση το τρέχον επίπεδο δημιουργικότητας των χρηστών του εργαλείου ελέγχου.

Μπορεί να είναι χρήσιμο να μοιραστεί το InnCREA ορισμό της δημιουργικότητας με τους ελεγκτές πριν από τη λήψη του ελέγχου, έτσι ώστε να έχουν μια καλύτερη αίσθηση του τι μετράται. Το πρόγραμμα InnCREA ορίζει τη δημιουργικότητα ως εξής:

 • Οι χρήστες του εργαλείου ελέγχου μπορούν να επιλέξουν να δοκιμάσουν τη δημιουργικότητά τους σε ατομικούς, ομαδικούς, ηγετικούς ή οργανωτικούς ρόλους. Πριν από τη λήψη της αξιολόγησης, οι χρήστες του εργαλείου ελέγχου θα πρέπει να καθοδηγούνται ή θα πρέπει να επιλέξουν ποια από τα τέσσερα είδη δημιουργικότητας (άτομο, ομάδα, ηγεσία, ή οργανισμός) που θέλουν να αξιολογήσουν.
 • Το εργαλείο ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα σε γραφεία σε υπολογιστές ή σε έξυπνες αίθουσες διδασκαλίας ή άλλες εγκαταστάσεις με συσκευές συνδεδεμένες στο διαδίκτυο.

Κατά κύριο λόγο σχεδιασμένο για να χρησιμοποιηθεί ως διδακτικό εργαλείο σε συνδυασμό με InnCREA ασκήσεις δημιουργικότητας σε ένα InnCREA crash course ή να ενσωματωθεί σε ένα πρόγραμμα μαθημάτων ΑΙI, το εργαλείο ελέγχου είναι ελεύθερα διαθέσιμο στον παγκόσμιο ιστό για τον καθένα να χρησιμοποιήσει.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο εργαλείο ελέγχου του InnCREA ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://www.inn-crea.eu/audit-creativity. Συνιστάται η διεξαγωγή της δοκιμασίας σε χρόνο και τόπο που να επιτρέπει την εστίαση και να δίνει την αμέριστη προσοχή για 15 λεπτά.

4.1.1 Αξιολόγηση σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Ίδρυμα και προσωπικό

Η πρωταρχική ομάδα-στόχο του έργου είναι οι φοιτητές των ΑΙ, ωστόσο, η ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικότητας μπορεί να ωφελήσει και το προσωπικό των ΑΙ. Η χρήση εργαλείων InnCREA μπορεί να ωφελήσει το προσωπικό των ΑΙ σε ατομικό, ομαδικό, ηγετικό και οργανωτικό επίπεδο.

 • Το προσωπικό των ΑΙ μπορεί να θεωρήσει χρήσιμο τον έλεγχο του δικού του επιπέδου δημιουργικότητας προτού διδαχθεί τι τεχνικές δημιουργικότητας στην InnCREA ή για την εκτίμηση και ανάπτυξη του δικού του επιπέδου δημιουργικότητας.
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικότητα στο διδακτικό προσωπικό των ΑΙ ωφελεί του σπουδαστές που θα μάθουν μέσα από τις πιο καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας. Με τον ίδιο τρόπο η ανάπτυξη τη δημιουργικότητας και των ηπιότερων δεξιοτήτων μπορεί να ενισχύσει τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας για του φοιτητές, οι ίδιες αυτές δεξιότητές μπορούν να 32 αυξήσουν τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή του οι υπάλληλοι των ΑΙ. Αυτό μπορεί να τους χρησιμεύσει καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Αυτό ωφελεί και τον οργανισμό των ΑΙ ως δραστηριότητα προστιθέμενης αξίας, η οποία διευρύνει τις δυνατότητες προσφοράς προσωπικού στον οργανισμό.
 • Αντίστοιχα, η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και των ηπιότερων δεξιοτήτων σε επίπεδο ηγεσίας μπορεί να ενισχύσει τι ηγετικές ικανότητες των ακαδημαϊκών εκπαιδευτικών και του προσωπικού των ΑΙ σε ηγετικού ρόλου. Οι τεχνικές δημιουργίας τη ομάδας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενισχύσουν τι εργασιακές σχέσεις σε επίπεδο ομάδας και οι τεχνικές σε επίπεδο οργάνωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ολόκληρο το πανεπιστήμιο σε πλαίσια όπως είναι οι ημέρες προσωπικού ή, για παράδειγμα, η λήψη πρωτοβουλίας σε επίπεδο ιδρύματος.

4.1.2 Αξιολόγηση σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Φοιτητές

Οι μαθητές είναι οι πρωταρχικοί σκοπούμενοι δικαιούχοι των εργαλείων InnCREA. Οι σπουδαστές μπορούν να εκχωρηθούν για να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο ελέγχου σε μια τάξη ή σε έναν υπολογιστή ρύθμιση δωμάτιο πόρων ή από μόνοι τους. Το εργαλείο ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δώσει μια βάση για τα επίπεδα δημιουργικότητας των μεμονωμένων φοιτητών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επανεξετάσει τους ίδιους φοιτητές για να μετρήσει την πρόοδο.

Είναι χρήσιμο για τους μαθητές να κατανοήσουν ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικότητας είναι ένας από τους τρόπους που μπορούν να κάνουν τους εαυτούς τους πιο ελκυστικούς στους μελλοντικούς εργοδότες.

Συμβουλή: Οι σπουδαστές μπορεί να το βρουν ιδιαίτερα δύσκολο να ελέγξουν τις ηγετικές και οργανωτικές τους ικανότητες αν έχουν περιορισμένη εμπειρία στην αγορά εργασίας για το πλαίσιο αναφοράς. Μπορεί να είναι χρήσιμο να διεξάγετε μια άσκηση προθέρμανσης για να βοηθήσετε τους μαθητές να σκεφτούν για μια ομάδα στην οποία ανήκουν ή ακόμα και να τους δώσετε να αναπτύξουν προσωπικά μέσα από σενάρια που τους επιτρέπουν να φανταστούν μια κουλτούρα γραφείου (οργανωτική) ή τι να σκεφτούν σε έναν ηγετικό ρόλο. Οι φοιτητές μπορούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις ελέγχου από την άποψη ενός ατόμου που εργάζεται, για παράδειγμα, για μια μεγάλη ενεργειακή εταιρεία, ή είναι διευθυντής τμήματος.

4.1.3 Αξιολόγηση στις επιχειρήσεις: Περιβάλλον εργασίας

Το έργο InnCREA αριοτελεί αριάντηση σε ια ριρόκληση να βοηθήσουν τα ΑΙ να αναριτύξουν στου φοιτητέ του τι δεξιότητε piou αριαΑΙί ο εριιχειρηατικό κόσο. Οι επιχειρήσεις μπορεί να βρουν τα εργαλεία του InnCREA χρήσιμα για τη βελτίωση των δεξιοτήτων δημιουργικότητας της οργάνωσης, της ηγεσίας, των ομάδων και των μεμονωμένων εργαζομένων.

Το εργαλείο ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα πλαίσια, όπως η υποδοχή, η δημιουργία ομάδων, οι ημέρες του εργαστηρίου του προσωπικού ή απλά ως εργαλείο που παρέχεται ως προαιρετική δραστηριότητα για το προσωπικό να επιλέξει να χρησιμοποιήσει τους εαυτούς του για να ενισχύσει τη δική του ήπια ικανότητα δεξιοτήτων. Ωστόσο, το εργαλείο ελέγχου InnCREA δεν προορίζεται να αποτελέσει εργαλείο για την αξιολόγηση των εργαζομένων από τη διοίκηση.

 • Το εργαλείο ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια ομάδα ή μεμονωμένο περιβάλλον.
 • Οι εριιχειρήσει ριορούν να ριαρέχουν εκριαίδευση για τη χρήση του εργαλείου ελέγχου και των ασκήσεων δηιουργικότητα InnCREA ή να του διαθέσουν για χρήση αριό το ριροσωριικό. Το εργαλείο ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία για την εκτέλεση ενός κύκλου συντριβής για το προσωπικό ή για τη χρήση ενός αποτελέσματος γραμμής βάσης για την επιλογή ασκήσεων για την οικοδόμηση δεξιοτήτων δημιουργικότητας.
 • Επειδή πολλές από τις ασκήσεις δημιουργικότητας προορίζονται για ομάδες, ο εργοδότης μπορεί να θέλει να κάνει την αξιολόγηση του εργαλείου ελέγχου InnCREA μια οργανωμένη δραστηριότητα του προσωπικού για την προετοιμασία της συνεργασίας του προσωπικού στις ασκήσεις δημιουργικότητας InnCREA.

4.2 Διεξαγωγή Αξιολογήσεων

Για βέλτιστα αποτελέσματα, οι χρήστες του εργαλείου ελέγχου InnCREA θα πρέπει να απαντούν σε κάθε ερώτηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με όσο το δυνατόν πιο ειλικρινή τρόπο. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα διαθέσιμα μετά το τέλος του ελέγχου και ένα σημαντικό σύστημα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του σημερινού επιπέδου δημιουργικότητα του ατόμου στο δεδομένο επίπεδο. Εκτός από το σκορ τους, οι χρήστες εργαλείων ελέγχου θα λάβουν προτάσεις για πόσες ασκήσεις InnCREA για να προσπαθήσουν να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους απαλές δεξιότητες με βάση τις τρέχουσες αξιολογημένες ικανότητές τους.

4.2.1 Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Ιδρύματα και προσωπικό

Το διδακτικό προσωπικό των ΑΙ μπορεί να αναθέσει τη χρήση του εργαλείου ελέγχου στου σπουδαστές του πριν από την εκπαίδευση ενός εντατικού προγράμματος δημιουργικότητας ή κάποιας από τις ασκήσεις. Αυτό θα δώσει μια βασική αξιολόγηση για να δείξει πόσο δημιουργικοί είναι οι μαθητές στο σημείο εκκίνησης και να μετρήσει την πρόοδό τους αφού έχουν ολοκληρώσει ένα InnCREA crash course ή να εργαστούν πάνω στη δημιουργικότητά τους και τις ήπιες δεξιότητες χρησιμοποιώντας ειδικές ασκήσεις InnCREA.

Μία από τις προτάσεις από την έρευνα και τις συνεντεύξεις του InnCREA ήταν ότι για να ενθαρρυνθεί η δημιουργικότητα, η βαθμολογία πρέπει να υποτιμηθεί έτσι ώστε οι μαθητές να αισθάνονται ελεύθεροι να δοκιμάσουν νέα πράγματα χωρίς να ανησυχούν για τα αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό, 34 μπορεί να είναι επιθυμητό για τον φοιτητή μόνο να δει και να παρακολουθήσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους και για τις αξιολογήσεις να μην χρησιμοποιείται ως βάση για την ανάθεση ενός βαθμού για τη χρήση των εργαλείων InnCREA. Μια άλλη επιλογή θα ήταν να συλλεχθούν οι εκτιμήσεις χωρίς να καταγράφονται πληροφορίες, ώστε οι φοιτητές να παραμένουν ανώνυμοι και ο εκπαιδευτής των ΑΙ να μπορεί να κρίνει τι ανάγκες για την ανάπτυξη τη δημιουργικότητας των σπουδαστών στην τάξη του συνολικά.

Οι φοιτητές των ΑΙ είναι οι βασικοί αποδέκτες των εργαλείων του InnCREA. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό των ΑΙ μπορεί να θεωρήσουν ότι είναι χρήσιμο να αξιολογήσουν και να αναπτύξου τη δική του δημιουργικότητα και τι δεξιότητές τους.

 • Στα ΑΙ, το εργαλείο ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα, ομάδες, τάξεις, ηγέτες ή ολόκληρο τον οργανισμό.

4.2.2 Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Φοιτητές

Οι σπουδαστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο ελέγχου σε μια έξυπνη τάξη ή σε ένα εργαστήριο υπολογιστών, με δικές τους συσκευές ή με τις συσκευές του ιδρύματός τους που είναι συνδεδεμένες στο Διαδίκτυο σε μια τάξη ή μόνοι τους εκτός τάξης. Οι εκπαιδευτές των ΑΙ μπορούν να αποφασίσουν αν επιθυμούν οι μαθητές να ανταλλάξουν τα αποτελέσματά τους με τον εκπαιδευτή ω παράδειγμα ή να αφήσουν του φοιτητές να καταγράψουν το αποτέλεσμα για μελλοντική αναφορά, ώστε να το συγκρίνουν, όταν αργότερα επαναξιολογήσουν τις ικανότητές τους με το εργαλείο ελέγχου InnCREA.

 • Οι μαθητές θα πρέπει να κατευθυνθούν για να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο ελέγχου για το επίπεδο δημιουργικότητας (ατομικό, ομάδα, ηγεσία, οργανωτικό) που αντιστοιχεί στο σεμινάριο συντριβής InnCREA που ο εκπαιδευτής τους θα διδάσκει.

4.2.3 Επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον

Οι επιχειρήσεις μπορούν να παροτρύνουν τους εργαζόμενους να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο ελέγχου στο πλαίσιο οργανωμένων δραστηριοτήτων, όπως τα εργαστήρια ανάπτυξης, ή να προσφέρουν το εργαλείο ως μέσο τον οποίο τα μέλη του προσωπικού μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα να χρησιμοποιήσουν αν το επιλέξουν.

 • Το εργαλείο ελέγχου InnCREA δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο επίσημης αξιολόγησης των εργαζομένων αλλά μάλλον ως χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη του προσωπικού.

4.3 Ανάλυση των αποτελεσμάτων και επιλογή σύντομων μαθημάτων για την αύξηση της δημιουργικότητας

Στο τέλος του ελέγχου, οι χρήστες θα δουν τη βαθμολογία τους και μια λίστα με τα εύρη βαθμολογίας. Οι δεξιότητες αξιολογούνται με βάση τα σημεία που δίνονται για απαντήσεις. Οι υψηλότερες βαθμολογίες δείχνουν υψηλότερα επίπεδα δημιουργικότητας. Με βάση το σκορ, οι χρήστες του ελέγχου θα λάβουν προτάσεις για να δοκιμάσουν μία ή περισσότερες ασκήσεις δημιουργικότητας που περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα InnCREA.

Ο αριθμός των ασκήσεων που ένα άτομο θα ενθαρρυνθεί να δοκιμάσει θα αντιστοιχεί στο τρέχον επίπεδο δημιουργικότητάς του, όπως καθορίζεται από το εργαλείο ελέγχου. Ένα άτομο με χαμηλότερο σκορ θα δοθεί μια σύσταση να κάνει περισσότερες ασκήσεις από ό, τι ένα άτομο με υψηλότερο σκορ.

Οι ατομικές ασκήσεις δημιουργικότητας έχουν ταξινομηθεί κατά σειρά δυσκολίας. Συνιστάται τα άτομα με χαμηλότερες βαθμολογίες να δοκιμάσουν πιο προσιτές, χαμηλότερης κατάταξης ασκήσεις και πριν επιχειρήσουν πιο προκλητικές.

4.3.1 Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Ιδρύματα και εργαζόμενοι

Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων του ελέγχου και την επιλογή crash courses για την αύξηση τη δημιουργικότητας στα ΑΙ λαμβάνετε υπόψη:

 • Το εργαλείο ελέγχου θα είναι πιο χρήσιμο αν χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση του βασικού επιπέδου δημιουργικότητας που έχουν οι μαθητές πριν διδάσκονται τις τεχνικές δημιουργίας InnCREA.
 • Το εργαλείο ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επανεξέταση και τη μέτρηση της προόδου με την πάροδο του χρόνου.

Τα αποτελέσματα ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθορίσουν πόσες τεχνικές δημιουργικότητας μπορεί να είναι απαραίτητες για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, αν οι περισσότεροι μαθητές σκοράρουν χαμηλά, όπως στο 20ο εκατοστημόριο για τη δημιουργικότητα σε επίπεδο ομάδας, ο εκπαιδευτής ΑΙI θα ήξερε ότι θα ήταν πιο ωφέλιμο να τρέξει το μάθημα συντριβής σε επίπεδο ομάδας δημιουργικότητας ή να βρει έναν άλλο τρόπο να ενσωματώσει και τις πέντε ασκήσεις δημιουργικότητας σε επίπεδο ομάδας στο πρόγραμμα σπουδών τους. Αν, από την άλλη πλευρά, οι μαθητές δείχνουν ήδη 80% μαεστρία, ένας εκπαιδευτής μπορεί να αποφασίσει να επιλέξει μόνο το ένα, πιο προκλητική τεχνική για να οικοδομήσουμε με βάση το ήδη υψηλό επίπεδο των ικανοτήτων των μαθητών σε αυτόν τον τομέα.

Μια άλλη σκέψη μπορεί να είναι η εξέταση και εκπαίδευση των φοιτητών σε περισσότερα από ένα είδος της δημιουργικότητας (άτομο, ομάδα, ηγεσία, οργανωτική).

Τα εντατικά μαθήματα για τα διάφορα επίπεδα δημιουργικότητας έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν έναν αποτελεσματικό τρόπο για να διδάξουν τις τεχνικές δημιουργικότητας κάθε μαθήματος στους 36 μαθητές. Πέρα από τη μορφή εντατικών μαθημάτων, οι ατομικές ασκήσεις μπορούν να ενσωματωθούν σε διδακτικές μεθόδους και προγράμματα σπουδών.

Επειδή οι δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα είναι σημαντικές για τους μαθητές για να αναπτυχθούν για τη μελλοντική επιτυχία της καριέρας τους, τα κεφάλαια 1 και 6 προσφέρουν τρόπους για να εισάγουν τους μαθητές σε τεχνικές από κάθε επίπεδο (ατομικό, ομάδα, ηγεσία, και οργανωτικό)

4.3.2 Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Φοιτητές

Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων του ελέγχου και την επιλογή σύντομων μαθημάτων για την αύξηση της δημιουργικότητας των φοιτητών να έχετε κατά νου:

 • Τα αποτελέσματα του ελέγχου δείχνουν το σημερινό επίπεδο δημιουργικότητας και παρέχουν καθοδήγηση για την αύξηση της δημιουργικότητας και των δεξιοτήτων που είναι ήπιες. Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μετρηθεί η πρόοδος με την πάροδο του χρόνου: δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο αξιολόγησης για την ανάθεση ποιοτήτων γραμμάτων.
 • Ειδικά για τους μαθητές που αξιολογούνται σε χαμηλότερα επίπεδα δημιουργικότητας ή που έχουν περιορισμένη έως καθόλου εμπειρία με ασκήσεις βελτίωσης της δημιουργικότητας, θα είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα χαλαρό, χωρίς κρίση περιβάλλον για να ασκήσουν αυτές τις νέες δεξιότητες χωρίς την πίεση ή το φόβο αποτυχίας.

4.3.3 Περιβάλλον επιχειρήσεων και εργασίας

Επειδή η δημιουργία ενός μη-επικριτικού περιβάλλοντος είναι απαραίτητη για να μπορέσει η δημιουργικότητα να ευδοκιμήσει σε ένα εργασιακό περιβάλλον, οι εργαζόμενοι θα πρέπει ιδανικά να έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν τις βαθμολογίες τους στο εργαλείο ελέγχου CREA για τους ίδιους. Η αξιολόγηση δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των εργαζομένων από τους εργοδότες τους, αλλά είναι ένα εργαλείο που ο εργοδότης μπορεί να προσφέρει για να βοηθήσει τους εργαζόμενους στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

4.4. Διεξαγωγή σύντομων μαθημάτων για την αύξηση της δημιουργικότητας

Τα crash courses του InnCREA έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν έναν αποτελεσματικό τρόπο να εισάγουν τους μαθητές σε ασκήσεις δημιουργικότητας που μπορούν να ενισχύσουν τις απαλές δεξιότητές τους και έτσι να τους βοηθήσουν να εξελιχθούν σε πολύτιμους υπαλλήλους και μέλη της ομάδας.

 • Οι ασκήσεις μπορούν επίσης να διδάσκονται ή να χρησιμοποιούνται μεμονωμένα. 37
 • Οι ασκήσεις InnCREA μπορούν να τροποποιηθούν για χρήση σε οποιοδήποτε πεδίο της μελέτης.
 • Περισσότερος χρόνος μπορεί να χορηγηθεί για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε από τις ασκήσεις.
 • Οι ασκήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν επανειλημμένα στο πρόγραμμα σπουδών των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και στην εργασιακή ζωή.

Στα μαθήματα του InnCREA, οι μαθητές θα μάθουν:

 • γιατί οι ήπιες δεξιότητες είναι σημαντικές για την τρέχουσα και μελλοντική σταδιοδρομία τους.
 • Που οι απαλές δεξιότητες είναι πιο σημαντικές για το άτομο, την ομάδα, την ηγεσία, ή την οργανωτική δημιουργικότητα.
 • πέντε ασκήσεις που επιλέχθηκαν για την αποτελεσματικότητά τους στην ενίσχυση των σημαντικότερων απαλών δεξιοτήτων.

Κατά την προετοιμασία για ένα εντατικό μάθημα ή τη διδασκαλία InnCREA ασκήσεις δημιουργικότητας, να εξετάσει τους παράγοντες επιτυχίας για την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας από τις συνεντεύξεις InnCREA. Αυτοί οι παράγοντες επιτυχίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καθοδήγηση για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας σε μαθήματα και ασκήσεις InnCREA.

Δημιουργήστε έναν ευνοϊκό χώρο:

 • Διατηρήστε τη διάθεση θετική και χαλαρή ατμόσφαιρα στην ομάδα.
 • Ο φυσικός χώρος θα πρέπει να ταιριάζει στην άσκηση.
 • Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα που να επιτρέπει μια δημιουργική προσέγγιση του προβλήματος και να παρακινεί τους συμμετέχοντες να ρίξουν μια νέα ματιά στις δυνατότητες επίλυσης του.
 • Δημιουργία συνθηκών εργασίας που επιτρέπουν την ανεξάρτητη σκέψη, τη χρήση της γνώσης, την εμπειρία στην επίτευξη στόχων.
 • Δημιουργήστε ένα κλίμα και την οργανωτική κουλτούρα που οδηγεί στην εξεύρεση λύσεων, ρωτώντας, λαμβάνοντας την πρωτοβουλία.
 • Οι ασκήσεις μπορούν συχνά να πραγματοποιούνται μέσω τηλεφώνου και τηλεδιάσκεψης. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν είναι αδύνατο να συνεδριάσει αυτοπροσώπως, όπως συνέβη σε τμήματα της πανδημίας COVID-19.

Εξετάστε πώς και γιατί συγκροτείται μια ομάδα:

 • Η εργασία σε μια ομάδα, π.χ. σε ένα έργο, μπορεί να επιτρέψει ταχύτερα αποτελέσματα και πιο αποτελεσματικό εντοπισμό των αναδυόμενων σφαλμάτων, ελλείψεων ή ασυνεπειών.
 • Τα οφέλη προέρχονται από το αποτέλεσμα της συνέργειας, καθώς υπάρχουν περισσότερες γνώσεις και εμπειρία στην ομάδα.
 • Ορισμένες ασκήσεις λειτουργούν καλύτερα με μικρότερο ή μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων.
 • Η ενσωμάτωση στοιχείων παιχνιδιού στη διαδικασία δημιουργίας ομάδων μπορεί να ωφελήσει σημαντικά τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.
 • Εξασφαλίστε διαφορετικές οπτικές γωνίες, εμπλέκοντας μέλη ομάδων με διαφορετικές λειτουργίες σε έναν οργανισμό.

Προετοιμασία των συμμετεχόντων για επιτυχία:

 • Ανεξάρτητα από την τεχνική που χρησιμοποιείται, οι συμμετέχοντες στην ομάδα πρέπει να κατανοούν καλά το πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί.
 • Συγκεντρώστε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.
 • Συγκεντρώστε όσο το δυνατόν περισσότερες ιδέες.
 • Η χρήση οπτικών βοηθημάτων για την υποστήριξη της καθημερινής εργασίας μπορεί να βοηθήσει όλα τα μέλη της ομάδας να αναγνωρίζουν εύκολα έννοιες και ιδέες.
 • Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την επίλυση συγκεκριμένων αναγκών και προβλημάτων είναι προσαρμοσμένες στη συγκεκριμένη κατάσταση, και η ομάδα που λύνει το πρόβλημα με μια συγκεκριμένη τεχνική.
 • Η δημιουργικότητα και οι πρωτοποριακές δεξιότητες των εργαζομένων και των σπουδαστών θα πρέπει να αναπτύσσονται συστηματικά και συνεχώς.

Ενθάρρυνση μιας διαδικασίας μη επικριτικού προσδιορισμού:

 • Ποτέ μην προσπαθείτε να ταξινομήσετε μια ιδέα ως ανόητη ή μη κατάλληλη.
 • Προσέξτε ότι ακόμα και παράλογες ιδέες μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμες. Τα άτομα και τα μέλη της ομάδας πρέπει να αναζητούν ιδέες που είναι όσο το δυνατόν πιο πρωτότυπες. Όλοι πρέπει να ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον να αναπτύξουν ιδέες και να δημιουργήσουν νέους συνδυασμούς ή εξελίξεις ιδεών.
 • Κάθε άτομο σε μια ομάδα θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να προωθήσει την ιδέα του για το πώς να λύσει ένα δεδομένο πρόβλημα χωρίς φόβο ότι η ιδέα θα αξιολογηθεί αρνητικά ή θα απορριφθεί.
 • Η πρόκληση αντίστροφης σκέψης μπορεί να αποτελέσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων.
 • Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα και την υπομονή να ακούσουν τις ιδέες και τα επιχειρήματα των άλλων μελών της ομάδας.
 • Η αδιαφορία για τους άπειρους ανθρώπους, η άρνηση των ιδεών, η έλλειψη φαντασίας είναι τα στοιχεία που μειώνουν την αποτελεσματικότητα των τεχνικών δημιουργικότητας.
 • Οι συμμετέχοντες μπορούν να καθοδηγήσουν μια ανοιχτή συζήτηση ομάδας.

Ενσωματώστε τον χρόνο για προβληματισμό, ανάλυση και σύνθεση:

 • Αν είναι δυνατόν, σε μια ξεχωριστή περίοδο λειτουργίας, ταξινομήστε τις πιο σχετικές ιδέες (άλλες μπορούν να διατηρηθούν ως πολύτιμος πόρος για τις μελλοντικές περιόδους λειτουργίας).
 • Παρακινήστε όλα τα μέλη της ομάδας να σκέφτονται δημιουργικά και να αναζητούν λύσεις χρησιμοποιώντας τις ιδέες που υποβάλλονται.
 • Μερικές φορές, προκειμένου να είναι πραγματικά χρήσιμο, είναι απαραίτητο να επανέλθουμε στην ανάλυση για να την αξιολογήσουμε ξανά, και να επαναλάβουμε τη δραστηριότητα.

4.4.1. Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Ιδρύματα και προσωπικό

Για να προετοιμαστεί να διεξαχθεί κατάρτιση στην InnCREA, θα ήταν χρήσιμο να εξεταστούν οι προτάσεις και οι παράγοντές επιτυχίας από την έρευνα έργων στην InnCREA. Τα ευρήματα από τις συνεντεύξεις της InnCREA κατέδειξαν τους ακόλουθους παράγοντες που ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και την πρωτοπορία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση:

 • Περισσότερος χώρος για τη δημιουργικότητα και την εφαρμογή δημιουργικών τεχνικών: Τα ιδρύματα μπορούν να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη πιο δημιουργικών αιθουσών διδασκαλίας και εμπειριών μάθησης για τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται περισσότερες ευκαιρίες μάθησης παρατηρητών για να εξοικειωθούν με τα πρότυπα, επισημοποιώντας τις τεχνικές δημιουργικότητας σε όλο το πρόγραμμα σπουδών, όχι μόνο στα τμήματα τέχνης αλλά σε όλα τα τμήματα. Οι τεχνικές δημιουργικότητας πρέπει να είναι συστηματικές για όλους τους εκπαιδευτικούς.
 • Από την προσέγγιση που εστιάζεται στον εκπαιδευτή έως την προσέγγιση που εστιάζεται στον εκπαιδευόμενο: Η διδασκαλία πρέπει να εστιάζει στην παροχή επιπλέον χώρου στου μαθητές για να αναπτύξουν τι δεξιότητές τους στην κριτική σκέψη. Αυτό περιλαμβάνει τους μαθητές περισσότερο και τους παρακινεί. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχουν ορισμένοι έλεγχοι για την ανάλυση των αποτελεσμάτων των ασκήσεων δημιουργικότητας.
 • Σύστημα αξιολόγησης: Τα συστήματα βαθμολόγησης πρέπει να υπογραμμιστούν επειδή αυξάνουν το φόβο της αποτυχίας και εμποδίζουν τη δημιουργικότητα των μαθητών. Οι αξιολογήσεις πρέπει να τροποποιηθούν και να αναπτυχθούν.
 • Αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με τη βιομηχανία: Η δημιουργικότητα θα πρέπει επίσης να είναι πρακτική και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα της πραγματικής ζωής και τους τρόπους για την επίλυσή τους – αντί να φαντάζεται μόνο. Αυτό συγχωνεύει το χάσμα μεταξύ των μαθημάτων σε ιδρύματα και της εργασίας στη βιομηχανία.
 • Ρόλος των εκπαιδευτικών: Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην προώθηση της δημιουργικότητας και της πρωτοποριακής καινοτομίας στους μαθητές θα πρέπει να λάβει μεγαλύτερη προσοχή και υποστήριξη από τα ιδρύματα. Τα ιδρύματα θα πρέπει να προετοιμάζουν ή να επιτρέπουν μια σειρά πόρων για τους εκπαιδευτικούς ώστε να προσπαθούν, να δοκιμάζουν και να αποτυγχάνουν, και να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε μια υποστηρικτική και συνεργατική παιδαγωγική κουλτούρα. Θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη επίγνωση του φόρτου εργασίας των δασκάλων και των συνθηκών εργασίας που τα ιδρύματα παρέχουν στους δασκάλους καθώς επηρεάζουν τις ικανότητες των δασκάλων να εφαρμόζουν τις δημιουργικές τεχνικές.

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι παράγοντες που αναστέλλουν τη δημιουργικότητα και την πρωτοπορία είναι:

 • Έλλειψη επαρκών γνώσεων: Ο Weisberg (1999) θεωρεί τη γνώση ένα θεμελιώδες, αναμφισβήτητο εμπόδιο στη δημιουργικότητα. Προηγούμενες μελέτες πρότειναν μια καμπύλη σχήματος U σχέση μεταξύ δημιουργικότητας και γνώσης. Αυτό υποδηλώνει ότι οι περιορισμένες γνώσεις στον τομέα ή στους τομείς θα εμπόδιζαν τη δημιουργικότητα όσο και τις άφθονες τομεακές γνώσεις και ότι υπάρχει ένα γλυκό σημείο στη μέση, όπου η δημιουργικότητα μπορεί ευκολότερα να ευδοκιμήσει.
 • Μη δημιουργικό στιλ μάθησης και διδασκαλίας: Στο πλαίσιο του τρέχοντος παιδαγωγικού προγράμματος σπουδών, η μάθηση ευνοεί την αποστήθιση και η διδασκαλία αναφέρεται στη δραστηριότητα μετάδοσης. Αυτό δεν εμπλέκει ενεργά όλους τους φοιτητές και τις ικανότητές τους να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα και την πρωτοποριακή καινοτομία. Μια κουλτούρα της one-correct απάντησης σταματά τους μαθητές από το να είναι πρόθυμοι να κάνουν λάθη. Αντίθετα, οι μαθητές μαθαίνουν να μαντέψουν τι απαντά ο δάσκαλος περιμένει να ακούσει.
 • Αξιολόγηση κατασκευής: Τυπικά, η αξιολόγηση επικεντρώνεται στην αθροιστική λειτουργία που έχει ως στόχο να κρίνει ή να βαθμολογήσει τα επιτεύγματα των μαθητών. Η επίσημη, εθνική αξιολόγηση, ιδιαίτερα με τη μορφή εξετάσεων, επιβάλλει τη σύγκριση και τον ανταγωνισμό μεταξύ των μαθητών και των σχολείων. Οι εθνικές ή τελικές εξετάσεις ασκούν τεράστια πίεση στους δασκάλους και τους μαθητές, καθώς αυτές οι εκτιμήσεις επικεντρώνονται στο να πάρουν έναν καλύτερο βαθμό αντί για καινοτόμες πρακτικές.
 • Ρόλος του δασκάλου: Ορισμένοι δάσκαλοι είναι παραδοσιακοί, ενώ άλλοι είναι καινοτόμοι. Οι παραδοσιακοί δάσκαλοι τείνουν να αποθαρρύνουν την ατομική αυτονομία των μαθητών, η οποία τελικά αναστέλλει τη δημιουργική απόδοση. Επιπλέον, οι παραδοσιακοί δάσκαλοι φαίνεται να κρίνουν τους καλούς μαθητές ως κομφορμιστές και διακριτικούς αντί να ρισκάρουν.

Παρέχοντας ένα υποστηρικτικό περιβάλλον και καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, τα ιδρύματα και οι καθηγητές των ΑΕΙ μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές τους να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και τις ήπιες δεξιότητές τους. Η χρήση εργαλείων InnCREA θα είναι πιο αποτελεσματική σε ένα περιβάλλον που υποστηρίζει την καινοτομία.

4.4.2. Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Σπουδαστές

Λαμβάνοντας υπόψη τους τρόπους με τους οποίους τα ιδρύματα ΑΙ μπορούν να ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν πιο ευνοϊκές συνθήκες για τους μαθητές τους, ώστε να αναπτύξουν τις ήπιες δεξιότητες που προσφέρονται στα εργαλεία κατάρτισης InnCREA.

Όταν οι μαθητές ΑΙI χρησιμοποιούν τις ασκήσεις δημιουργικότητας innCREA:

 • Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση και προετοιμασία στα θέματα της μελέτης που θα χρησιμοποιηθούν στις ασκήσεις συντριβής έτσι ώστε να μπορούν να αισθάνονται 41 σίγουροι και άνετα χρησιμοποιώντας τις δημιουργικές τους ικανότητες και προσφέροντας τις ιδέες τους.
 • Το περιβάλλον της τάξης θα πρέπει να είναι άνετο και εργονομικό, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να είναι άριστα παραγωγικοί.
 • Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές να μπορούν να εμπιστεύονται τον δάσκαλό τους, τους συμμαθητές τους και τους εαυτούς τους καθώς αντιμετωπίζουν μια καμπύλη μάθησης που εξασκεί νέες δεξιότητες και διακινδυνεύει να κάνει λάθη.
 • Οι μαθητές δεν πρέπει να πιέζονται για να επιτύχουν ή να κυριαρχήσουν, αλλά αντ ‘αυτού να δοκιμάσουν και να πειραματιστούν’.
 • Οι μαθητές θα πρέπει να αποθαρρύνονται από το να κρίνουν τις δικές τους δοκιμαστικές, αυθόρμητες ιδέες ή αυτές των άλλων.
 • Η κατανόηση της σπουδαιότητας της δημιουργικότητας και των δεξιοτήτων που είναι απαλές στο επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον μπορεί να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των σπουδαστών.

4.4.3. Επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον

Ομοίως, η στήριξη της καινοτομίας και της δημιουργικότητας σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον θα ενισχύσει την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και των πρωτοποριακών δεξιοτήτων καινοτομίας. Οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τα οφέλη της συνεργασίας με τις ασκήσεις InnCREA μεγιστοποιώντας τους παράγοντες που επιτρέπουν τη δημιουργικότητα και την πρωτοποριακή καινοτομία και ελαχιστοποιώντας αυτούς που αναστέλλουν.

Στον επαγγελματικό βίο, οι παράγοντες που επιτρέπουν τη δημιουργικότητα και την πρωτοποριακή καινοτομία είναι:

 • Επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με τον τομέα: Οι εργοδότες θα πρέπει να επιτρέπουν την ανάπτυξη και την ανάπτυξη ικανοτήτων στους τομείς των εργαζομένων.
 • Λογικό ύψος πόρων: Η διαθεσιμότητα των πόρων ευνοεί τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.
 • Εργασιακό περιβάλλον με αξία στη δημιουργικότητα και υποστηρικτικό: περιλαμβάνει υποστήριξη ηγέτης για τον καθορισμό στόχων, χώρο για αυτονομία, επιμονή, ανοικτό και ανεκτικό περιβάλλον με ποικίλες ιδέες και συστήματα ανταμοιβής που ενθαρρύνουν τον πειραματισμό και επιτρέπουν λάθη και αποτυχίες.

Στον εργασιακό βίο, οι παράγοντες που εμποδίζουν τη δημιουργικότητα και την πρωτοποριακή καινοτομία είναι:

 • Έλλειψη επαρκών γνώσεων: Ο Weisberg (1999) θεωρεί τη γνώση ένα θεμελιώδες, αναμφισβήτητο εμπόδιο για τη δημιουργικότητα. Προηγούμενες μελέτες πρότειναν μια καμπύλη σχήματος U σχέση μεταξύ δημιουργικότητας και γνώσης. Αυτό υποδηλώνει ότι οι ελάχιστες γνώσεις στον τομέα ή στους τομείς θα εμπόδιζαν τη δημιουργικότητα όσο και τις άφθονες τομεακές γνώσεις.
 • Έλλειψη επαρκών πόρων: Τα οικονομικά, οι άνθρωποι, ο χρόνος και άλλα εργαλεία και υλικά επηρεάζουν τη δημιουργική απόδοση. Οι μη ρεαλιστικές προθεσμίες και η έλλειψη πρόσβασης σε ένα ελάχιστο επίπεδο πόρων παρακωλύει τη δημιουργικότητα και την πρωτοποριακή καινοτομία. Η υπερβολική χρήση πολλών πόρων έχει παρομοίως αρνητικές επιπτώσεις στη δημιουργικότητα.
 • Ανεπαρκής οργανωτική υποστήριξη: Αυτή είναι η ευθύνη των ηγετών ενός οργανισμού, οι οποίοι πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή κατάλληλα συστήματα ή διαδικασίες και να τονίσουν τις αξίες που δίνουν σαφή προτεραιότητα στο ρόλο της δημιουργικότητας στους εργαζομένους. Οι εσωτερικές διαμάχες, οι πολιτικές συζητήσεις και τα κουτσομπολιά βρίσκονται να βλάπτουν τη δημιουργικότητα, επειδή τραβούν την προσοχή των εργαζομένων μακριά από την εργασία.
 • Έλλειψη αυτονομίας και ελευθερίας στην εργασία: Η έλλειψη αυτονομίας και ελευθερίας στην επιλογή του τρόπου εργασίας αποθαρρύνει τη δημιουργικότητα. Μικρο-διαχειρίσεις που κατευθύνουν τα άτομα στο πώς ακριβώς να εκτελέσει τη δουλειά τους να πάρει την ικανότητα να εργαστούν και να δημιουργήσουν ιδέες από αυτά. Οι συνεχείς διακοπές της εργασίας ενός ατόμου από τους ηγέτες επηρεάζουν αρνητικά τα εσωτερικά κίνητρα που θεωρούνται σημαντικό συστατικό της δημιουργικότητας.
 • Δυσανεξία σε αποτυχίες και λάθη: Ο παράγοντας αυτός μειώνει το επίπεδο ανάληψης κινδύνων και τις πρωτοβουλίες των εργαζομένων, ενώ αυξάνει το φόβο του πειραματισμού.

4.5 Συμπεράσματα από την αξιολόγηση και τη διεξαγωγή των μαθημάτων

Το εργαλείο ελέγχου InnCREA και τα crash courses προσφέρουν συγκεκριμένους τρόπους για τη μέτρηση και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας απαλές δεξιότητες.

 • Μετά την εκτέλεση ενός ή περισσότερων εντατικών μαθημάτων, οι συμμετέχοντες μπορούν να επανεξετάσουν τη δημιουργικότητά τους για να μετρήσουν τα κέρδη. Επειδή κάθε εντατικό μάθημα προσφέρει μια τρίωρη εισαγωγή σε πέντε τεχνικές δημιουργικότητας, τα αποτελέσματα μπορεί να μην δείχνουν βελτίωση τόσο σύντομα. Ιδανικά, ο έλεγχο μπορεί να ληφθεί μετά από μια μεγαλύτερη περίοδο σημαντικότερης συμμετοχής στις ασκήσει για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας.
 • Η χρήση του εργαλείου ελέγχου InnCREA θα δώσει έναν τρόπο να μετρηθούν συγκεκριμένα τα επίπεδα της ατομικής, ομαδικής, ηγεσίας και οργανωτικής δημιουργικότητας.
 • Στα εντατικά μαθήματα, οι μαθητές θα εξοικειωθούν καλύτερα με τη σημασία της ανάπτυξης δημιουργικότητας και ήπιων δεξιοτήτων για την υποστήριξη των μελλοντικών σταδιοδρομιών τους.
 • Οι μαθητές θα εισαχθούν σε τεχνικές δημιουργικότητας στα crash courses που μπορούν να χρησιμοποιήσουν επανειλημμένα σε άλλα πλαίσια για να αναπτύξουν τις δικές τους ικανότητες και να προσφέρουν αυτές τις δεξιότητες στους σημερινούς και μελλοντικούς εργοδότες.