Hankeidea

InnCREA-hankkeen yleistavoitteena on siirtää, mukauttaa ja kehittää integroitu koulutusohjelmapaketti (materiaalit ja menetelmät) luovuuden ja edelläkävijyyden opettamiseksi työpaikoilla. Tavoitteena on tukea eurooppalaisia yliopistoja ja paikallisia yrityksiä käyttämään tätä tietoa ja soveltamaan sitä käytännössä päivittäisessä toiminnassaan.

Kohderyhmä

Hanke on suunnattu seuraaville kohderyhmille:

 • Opiskelijat kumppanuusyliopistojen osastoilta/kursseilta, joilla on heikommat työllistymismahdollisuudet..
 • Opettajat ja muu akateeminen henkilöstö.
 • Sidosryhmät: yritykset, osuus- ja yhteisötalouden organisaatiot, paikalliset/alueelliset/kansalliset viranomaiset, opiskelijajärjestöt/edustajat, aiemmat hankkeeseen osallistuneet opiskelijat..
 • Kansainväliset ja EU:n järjestöt.

Odotetut tulokset

InnCREA-hankkeen yleistavoite: luovuuden ja edelläkävijyyden opettamiseen tähtäävän integroidun koulutusohjelmapaketin (materiaalit ja menetelmät) siirtäminen, mukauttaminen ja toteuttaminen innovaatiotoiminnassa, jotta voidaan kehittää korkeakouluopiskelijoiden pehmeää osaamista ja samalla auttaa kuromaan umpeen kuilua, joka vallitsee markkinakelpoisten taitojen ja korkea-asteen koulutuksessa tarjottavien taitojen välillä..

Hankkeen muut tavoitteet ja päämäärät

 • yliopisto-opiskelijoiden yrittäjätaitojen vahvistaminen,
 • tarjota eurooppalaisille korkeakouluille täysin dokumentoitua koulutusmateriaalia luovuudesta ja uraauurtavasta johtamisesta,
 • tarjota korkeakouluille tarvittavat välineet, jotta ne voivat kehittää paremmin kykyään tunnistaa luovuuden ja uraauurtavan toiminnan esteet ja ryhtyä tarvittaviin toimiin,
 • korkeakoulujen kilpailukyvyn ja innovaatiokapasiteetin parantaminen,
 • lisätä tietoisuutta luovuudesta ja edelläkävijyydestä eurooppalaisessa yritys- ja korkeakouluyhteisössä,
 • yrityskulttuurin mukautumiskyvyn lisääminen toisen asteen koulutuksessa,
 • käydä järjestelmällistä ja jatkuvaa vuoropuhelua korkeakoulujen, työnantajien ja kaikkien sidosryhmien kanssa.

Tietoa hankkeen uutisista ja tapahtumista.