Level Icon

Krótki opis techniki kreatywności

Bionika to technika, która stara się rozwiązywać trudne problemy i wyzwania techniczne, wykorzystując wiedzę o naturze i biologii. Bionika to znacznie więcej niż metoda; często określa się ją również jako samodzielną interdyscyplinarną naukę. W bionice procesy biologiczne są bezpośrednio przenoszone na dany problem i wyprowadzane są zupełnie nowe możliwe rozwiązania. Bionika (znana również jako biomimikra, biomimetyka lub biomimesis) zajmuje się przenoszeniem zjawisk z natury do technologii.

Level Icon

Ćwiczenie dla umiejętności na poziomie:

Level Icon

Indywidualnym

Level Icon

Zespołowym

Level Icon

Organizacji

Level Icon

Przywództwa

Level Icon

Cele dydaktyczne ćwiczenia:

Dzięki tej technice studenci będą mogli zastosować zasady, które można znaleźć w naturze do procesu kreatywnego myślenia. Celem jest wprowadzenie zestawu narzędzi i podstawowych koncepcji, które mogą pomóc osobom rozwiązującym problemy z dowolnej dziedziny rozpocząć włączanie spostrzeżeń z natury do swoich rozwiązań, aby nauczyć się tworzyć produkty, procesy i systemy, które rozwiązują nasze największe wyzwania projektowe w sposób zrównoważony i w solidarności z całym życiem na ziemi.

Level Icon

Umiejętności rozwinięte/zwiększone w wyniku ćwiczenia

Level Icon

Adaptacyjność

Level Icon

Komunikatywność

Level Icon

Współpraca

Level Icon

Dociekliwość

Level Icon

Inicjatywność

Level Icon

Przywództwo

Level Icon

Rozwiązywanie problemów

Level Icon

Samodyscyplina

Level Icon

Tolerancja na niejednoznaczność, niepewność i złożoność

Level Icon

Uważność

Level Icon

Pewność siebie

Level Icon

Krytyczne myślenie

Level Icon

Umiejętność myślenia dywergencyjnego

Level Icon

Pomysłowość

Level Icon

Umiejętności negocjacyjne

Level Icon

Odporność na stres

Level Icon

Myślenie strategiczne

Level Icon

Wizualizacja

Level Icon

Czas trwania

Osobiście: 2-3 godziny (może się różnić)

Online: 2-3 godziny (może się różnić)

Level Icon

Ile osób jest potrzebnych do pracy?

Jedna lub więcej

Level Icon

Wymagane materiały

Osobiście: papier do szkicowania i/lub aparat fotograficzny, ołówek, dziennik, szablon, PowerPoint, dostęp do Internetu, dostęp do natury

Online: PowerPoint, dostęp do internetu, urządzenia, szablon, a uczniowie będą korzystać z papieru do szkicowania i/lub aparatu fotograficznego, możliwy dostęp do przyrody we własnym zakresie lub jako praca domowa

Level Icon

Instrukcja przeprowadzenia ćwiczenia

Krok 1: Wprowadzenie koncepcji biomimikry na przykładach z natury i jej zastosowanie do codziennych problemów

Krok 2: Zidentyfikuj problem lub wyznacz wyzwanie, które wymaga rozwiązania

Krok 3: Biologizacja pytania (Jakie są najlepsze sposoby rozwiązywania funkcji przez naturę?).

Krok 4: Znajdź najlepsze praktyki w przyrodzie: Wykorzystaj umiejętności obserwacyjne, badania, wycieczki terenowe, technologie takie jak mikroskopy lub lupy, itp. Zrób notatki na temat tego, jak obserwowany organizm (organizmy) realizuje cel wybranej funkcji i odpowiedz na zadane wcześniej pytanie.

Krok 5: Generowanie pomysłów: Wykorzystując to, czego nauczyliście się podczas badań, jakie pomysły na nowe produkty możecie wymyślić? Narysuj/ zaprojektuj swoje pomysły – użyj dostarczonych materiałów. Wyjaśnijcie, jak wasz produkt odnosi   się do następujących kryteriów:

  • Zrównoważony rozwój
  • Wydajność
  • Efektywność energetyczna
  • Koszty  produkcji (obniżenie kosztów materiałów)
  • Zdefiniować na nowo i wyeliminować odpady

Krok 6: Przeprowadź z uczniami dyskusje w oparciu o trzy poniższe pytania refleksyjjne:

  • jak forma wpływa na funkcję (i odwrotnie) w przyrodzie?
  • W jaki sposób natura, poprzez ewolucję, stworzyła przystosowania, które są najbardziej dostosowane do środowiska, w którym żyją?
  • Dlaczego powinniśmy szukać w naturze wzorców w naszych własnych procesach projektowania rozwiązań ludzkich problemów?
Level Icon

Studium przypadku

Chrząszcz = zbieranie wody

Chrząszcz Stenocara jest mistrzem w zbieraniu wody. Ten mały czarny robak żyje w surowym, suchym środowisku pustynnym i może przetrwać dzięki unikalnej konstrukcji swojej skorupy. Grzbiet Stenocara pokryty jest małymi, gładkimi wypustkami, które służą jako punkty zbierania skondensowanej wody lub mgły. Cała skorupa pokryta jest śliskim, teflonowym woskiem i posiada kanały, dzięki którym skondensowana woda z porannej rosy trafia do ust żuka. Jest to genialne w swojej prostocie.

Naukowcom z MIT udało się rozwinąć koncepcję zainspirowaną skorupą Stenocara, opisaną po raz pierwszy przez Andrew Parkera z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Stworzyli materiał, który zbiera wodę z powietrza skuteczniej niż istniejące projekty. Około 22 krajów na świecie używa sieci do zbierania wody z powietrza, więc taki wzrost wydajności mógłby mieć duże znaczenie.

Ptaki = odrzutowce Ptaki mogą zwiększyć dystans, na jaki są w stanie polecieć, o ponad 70% dzięki zastosowaniu formacji w kształcie litery V. Naukowcy odkryli, że gdy stado przyjmuje znaną formację V, kiedy jeden ptak macha skrzydłami, tworzy mały podmuch, który unosi ptaka za nim. Gdy każdy ptak przechodzi, dodaje swoją własną energię do skoku, pomagając wszystkim ptakom utrzymać lot. Obracając się w swojej kolejności w stosie, rozkładają wysiłek. Grupa badaczy z Uniwersytetu Stanforda uważa, że pasażerskie linie lotnicze mogłyby uzyskać oszczędności paliwa, przyjmując taką samą taktykę. Zespół, kierowany przez profesora Ilana Kroo, przewiduje scenariusz, w którym odrzutowce z lotnisk na Zachodnim Wybrzeżu spotykają się i lecą w formacji w drodze do miejsc przeznaczenia na Wschodnim Wybrzeżu. Podróżując w kształcie litery V, z samolotami wykonującymi skręty z przodu, tak jak robią to ptaki, Kroo i jego zespół mogą oszczędzać paliwo. Naukowcy uważają, że samoloty mogłyby zużywać o 15% mniej paliwa w porównaniu z lataniem solo.