Wprowadzenie

Kreatywność ma kluczowe znaczenie dla wszystkich organizacji i firm, w których tworzenie i wykorzystywanie wiedzy jest częścią ich codziennych działań. Jakość ludzi jest wyróżniającą cechą odnoszących sukcesy organizacji. To jest powód, dla którego niedawno pojawiające się dyscypliny zarządzania, takie jak zarządzanie wiedzą, organizacyjne uczenie się, są zaangażowane w poprawę wkładu ludzi w wyniki biznesowe. Natomiast ciągłe zdobywanie wiedzy od pojedynczego pracownika nie oznacza, że cały dział, firma czy organizacja jest kreatywna i innowacyjna. Odzwierciedla to ogromną potrzebę rozwijania przez firmy i organizacje nowych praktyk w celu systematycznego zarządzania ich potencjałem w zakresie kreatywności i innowacyjności.

Ogólnym celem szkolenia InnCREA jest pobudzenie kreatywności na poszczególnych poziomach: (1) indywidualnym, (2) zespołowym, (2) przywódczym i (4) organizacyjnym.

Dlatego przed pobudzeniem kreatywności należy zmierzyć jej poziom. Jest to rola audytu kreatywności. Audyt kreatywności pełni rolę analityczną i jest jednym z pierwszych kroków, jakie musi wykonać organizacja przed wdrożeniem podejścia do wspierania kreatywności. Wyjątkowość każdej instytucji akademickiej i specyfika jej kultury organizacyjnej narzucają potrzebę dostosowania audytu wiedzy do wszystkich tych szczególnych cech charakterystycznych dla każdej organizacji.

Następnie należy przeprowadzić szkolenie z kreatywności. Rozdział 1 analizuje podstawy kreatywności, jest to przede wszystkim wprowadzenie do magicznego świata tworzenia.

Informacje techniczne dotyczące rozdziału

Ten szybki kurs podstaw kreatywności oferuje treści umożliwiające rozwijanie następujących pięciu umiejętności miękkich niezbędnych do kreatywności u poszczególnych osób.

Uważność – czynność polegająca na zwróceniu na coś szczególnej uwagi. Obejmuje to takie cechy, jak zdolność koncentracji; Dbałość o szczegóły; obserwacja; dokładność; umiejętność słuchania; konsystencja; poświęcenie; cierpliwość; i zaangażowanie.

Myślenie krytyczne – obiektywna analiza, synteza i ocena. Obejmuje to tworzenie połączeń i myślenie lateralne.

Myślenie strategiczne – myślenie przyszłościowe, planowanie i analizowanie. Obejmuje to również pewność w dokonywaniu własnych wyborów.

Kreatywność i wyobraźnia to najważniejsze składniki radzenia sobie w czasach postnormalnych. Refleksja filozoficzna i wyobrażenie pożądanej przyszłości mogą wyłonić się z etyki twórczej, która podkreśla wartość generatywnych interakcji i kontekstów wspierających kreatywność.

Dzisiejszy biznes odbywa się w wysoce konkurencyjnym i globalnym środowisku. Kreatywność napędza wielkie pomysły, stanowi wyzwanie dla sposobu myślenia pracowników i otwiera drzwi do nowych możliwości biznesowych. Z tego powodu „kreatywność” i „innowacja” są często używane zamiennie, ale są to dwa odrębne pojęcia.

Kreatywność to mechanizm bycia innowacyjnym. To jest jedna umiejętność. Innowacja jest bardziej złożona, istnieje wiele kompetencji, które składają się na realizację innowacji. Można mieć świetne pomysły, ale to nie znaczy, że jest się innowacyjnym.

Tak więc kreatywność jest pierwszym krokiem w kierunku bycia innowacyjnym.

Korzyści dla kadry akademickiej:

 • Otwartość na innowacyjność we własnym nauczaniu
 • Badanie nowch idee w oparciu o podstawy kreatywnościy
 • Narzędzie audytu daje konkretny pomiar kreatywności na poziomie indywidualnym.

Korzyści dla studentów:

 • Wprowadzenie do kreatywnosći
 • Dostarczanie nowych umiejętności
 • Docenianie kreatywności w klasie zachęca uczniów do wyrażania opinii i pomysłów
 • Wspiera niezależność uczniów i umożliwia im podejmowanie ryzyka, pozostawiając miejsce na błędy i udoskonalenia
 1. Zbadanie kreatywności ucznia.
 2. Identyfikacja czynników i zmiennych wpływających na potencjał twórczy personelu oraz wprowadzanie pomysłów na poziomie indywidualnym, organizacyjnym, przywódczym i zespołowym.
 3. Pobudzenie kreatywności kadry akademickiej
 4. Wreszcie, aby stopniowo i syntetycznie zaproponować wstępny zestaw działań, które należy podjąć, aby instytucja akademicka podjęła pierwsze kroki we wdrażaniu treningu kreatywności. (Przekierowanie do Rozdziału 2 – Kreatywność na poziomie indywidualnym)
 • Narzędzie audytu ocenia obszary do rozwoju; wdrażanie wybranych technik rozwijania określonych umiejętności miękkich, dlatego przed ich wdrożeniem warto dowiedzieć się więcej o pojęciu kreatywności i innowacyjności
 • Ćwiczenia do tego rozdziału nie są potrzebne, więc można je podjąć w zależności od potrzeb nauczyciela
 • Inicjuj dyskusje na prowokujące do myślenia sprawy dotyczące kreatywności
 • Nauczaj online, mieszany lub offline.
 • Wykład + inspirujące pomysły
 • Zajęcia zakończone w klasie lub w innym miejscu.

Plan lekcji

ActivityDurationNotes
1Wprowadzenie do tematu. Koncepcja kreatywności10 min.
2Koncepcja kreatywności30 min.
3Uczniowie zapoznają się z koncepcją narzędzia do audytu, aby ocenić swój wyjściowy poziom kreatywności15 min.
4Otwarta dyskusja na temat kreatywności i jej wykorzystania w różnych środowiskach pracy: biznesie, administracji, organizacjach pozarządowych.45 min.
5Podsumowanie i ocena sesji Materiały informacyjne – formularz oceny sesji10 min.
TOTAL:120 min.2 hrs 0 mins

Treści naukowe dotyczące rozdziału

Ten szybki kurs zapewnia pięć kreatywnych i pionierskich technik innowacyjnych w celu zwiększenia umiejętności miękkich na poziomie indywidualnym w zakresie:

 1. adaptacyjność
 2. krytyczne myślenie
 3. myślenie strategiczne

Umiejętności te są szczególnie ważne, aby zacząć od pobudzania kreatywności.

Rozwijanie tych trzech umiejętności za pomocą otwartej dyskusji pomoże wypełnić lukę między umiejętnościami, których firmy wymagają od osób na rynku pracy dzisiaj iw przyszłości, a umiejętnościami twardymi, których uczniowie uczą się na swoich kierunkach studiów. Zwiększenie ich zdolności twórczych zapewni uczniom przewagę w życiu zawodowym.

Cechy szkolenia:

 • Podstawy kreatywności to podstawowy punkt wyjścia do odkrywania kreatywności
 • Plan lekcji oferuje możliwość wypróbowania technik w klasie lub online. Po wdrożeniu umiejętności można ponownie ocenić za pomocą narzędzia audytu.
 • Otwarta dyskusja pomaga zdobyć uwagę uczniów i zachęcić ich do kontynuowania audytu kreatywności na czterech poziomach

A. Jak aktualizować strategie nauczania

 • Nauczanie powinno koncentrować się na uczniach, słuchaniu ich pojawiających się pomysłów.
 • Dyskusja skupi się na praktycznym aspekcie kreatywności, poszukiwaniu powiązań, jak łączyć umiejętności miękkie i ich zastosowanie na rynku pracy.
 • Skoncentruj się na przykładach z życia, jak kreatywność pomogła rozwiązać duże problemy. Możesz skorzystać z przykładów z ćwiczeń z rozdziałów 2, 3, 4 i 5.

B. Jak dostosować poziomy technik, aby były bardziej skuteczne

 • Stawiaj jasne pytania w otwartej dyskusji.
 • Zaprezentuj studia przypadków, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób zastosowania technik działają w praktyce. Możesz wzorować się na przykładach z rozdziałów 2, 3, 4 i 5.
 • Sprawdź najlepsze praktyki dotyczące kreatywności.