1. Wprowadzenie

Metodologia InnCrea jest przeznaczona dla nauczycieli akademickich, którzy chcieliby pobudzić kreatywność swoich studentów, ale nie wiedzą od czego zacząć. Kurs InnCrea – Discovering and Developing Creativity został zaprojektowany przez konsorcjum sześciu instytucji akademickich i firm z Bułgarii, Finlandii, Grecji, Włoch i Polski.

2. Narzędzie do audytu kreatywności

Narzędzie audytu kreatywności innCREA jest interaktywnym zasobem, dostępnym online na stronie projektu, z którego należy skorzystać, aby przeprowadzić audyt kreatywności.

3. Doświadczenie InnCREA

Współczesne społeczeństwo charakteryzuje się szybkimi i złożonymi procesami zmian, które obejmują wszystkie sfery życia. Kreatywność została uznana zarówno za kluczowy czynnik pozwalający odpowiednio reagować na wyzwania spowodowane tymi zmianami, jak i za główną siłę napędową tworzenia wiedzy oraz postępu społecznego i gospodarczego poprzez rozwój społeczeństwa wiedzy.

4. Praktyczne wskazówki

Kreatywność – zdolność do zadawania pytań, jak coś można zrobić inaczej, lepiej, połączona z umiejętnością projektowania szeroko rozumianych zmian. Jest to zdolność twórczego myślenia, elastyczność adaptacyjna skutkująca znajdowaniem kreatywnych, oryginalnych rozwiązań, wykraczających poza przyjęte schematy.

5. Podsumowanie i wnioski

Kreatywność i pionierstwo, jako część zarządzania innowacjami, ma kluczowe znaczenie dla wszystkich organizacji i firm, w których tworzenie i wykorzystywanie wiedzy jest częścią codziennej działalności.