Współczesne społeczeństwo charakteryzuje się szybkimi i złożonymi procesami zmian, które obejmują wszystkie sfery życia. Kreatywność została uznana zarówno za kluczowy czynnik pozwalający odpowiednio reagować na wyzwania spowodowane tymi zmianami, jak i za główną siłę napędową tworzenia wiedzy oraz postępu społecznego i gospodarczego poprzez rozwój społeczeństwa wiedzy.

3.1 Rekomendacje dla nauczycieli akademickich

Gdyby Europie nie udało się zrealizować tego przedsięwzięcia, zagrożony byłby sam cel, jakim jest europejskie społeczeństwo wiedzy. Czysto mechaniczne podejście nastawione na osiągnięcie wcześniej określonych celów z pewnością nie pozwoliłoby europejskim instytucjom szkolnictwa wyższego przyczynić się do realizacji tego ambitnego celu.

W wyniku przeprowadzonych wywiadów pogłębionych sformułowano następujące
rekomendacje:

 • Techniki powinny być włączone do kursów uniwersyteckich, aby studenci mogli rozwijać swoje techniki twórcze i rozwiązywania problemów. Również po to, aby przygotować ich do życia zawodowego, w którym te techniki są wykorzystywane;
 • Profesor powinien być wspierany przez znawców technik, takich jak projektanci i kreatywni;
 • Ważne jest, aby stworzyć pozytywne środowisko, w którym uczniowie współpracują ze sobą. Nie powinni wpływać na innych ani wyśmiewać się z tych, którzy proponują absurdalne i dziwne pomysły, bo czasem są one skuteczne.
 • Nauczyciele powinni rozumieć swoich uczniów, ich potrzeby oraz strukturę i treść zajęć.
 • Nauczyciele powinni szczegółowo zaplanować, jak chcą realizować techniki, a także ewentualne sytuacje, które mogą się zdarzyć.
 • Techniki stosowane do rozwiązywania konkretnych potrzeb i problemów są dostosowane do konkretnej sytuacji oraz do zespołu rozwiązującego problem daną techniką
 • Niezależnie od zastosowanej techniki, uczestnicy grupy muszą dobrze zrozumieć problem, który ma być rozwiązany
 • Konieczne jest stworzenie atmosfery, która pozwoli na twórcze podejście do problemu i motywację do nowego spojrzenia na możliwości jego rozwiązania.
 • Kreatywność i pionierskie umiejętności pracowników powinny być systematycznie i stale rozwijane.

3.2 Zalecenia dla studentów

Rekomendacje z wywiadów innCREA, które mogą być wskazówką dla studentów to m.in:

 • Techniki stosowane do rozwiązywania konkretnych potrzeb i problemów powinny być dostosowane do konkretnej sytuacji, oraz zespołu rozwiązującego problem daną techniką.
 • Niezależnie od zastosowanej techniki, uczestnicy grupy muszą dobrze zrozumieć problem, który ma być rozwiązany.
 • Konieczne jest stworzenie atmosfery, która pozwoli na twórcze podejście do problemu i zmotywuje uczestników do nowego spojrzenia na możliwości jego rozwiązania.
 • Włączenie elementów gier do procesu budowania zespołu może przynieść wiele korzyści dla włączenia kreatywności i innowacyjności.
 • Prowokowanie odwrotnego myślenia może być wielkim atutem w procesie rozwiązywania problemów.
 • Angażujące pomoce wizualne wspierające codzienną pracę mogą pomóc wszystkim członkom zespołu w łatwej identyfikacji koncepcji i pomysłów.
 • Ιwłączanie różnych punktów widzenia członków zespołu w procesy decyzyjne ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju organizacji.
 • Uwzględnianie opinii członków zespołu jest ważne dla tworzenia poczucia przynależności do organizacji i odpowiedzialności za jej przyszły rozwój.
 • Stosowanie technik kreatywności jest kluczowe dla ich roli w projektowaniu nowych produktów
 • Wprowadzanie technik kreatywności do codziennej pracy jest ważne dla każdej firmy, ponieważ oprócz wszystkich innych korzyści, tworzy poczucie przynależności i dobry nastrój, który prowadzi do lepszych wyników.
 • Techniki kreatywności powinny być częścią codziennej pracy każdej firmy.