Idea projektu

Ogólnym celem projektu innCREA jest transfer, adaptacja i opracowanie zintegrowanego pakietu programów szkoleniowych (materiałów i metodologii) do nauczania kreatywności i pionierstwa w miejscu pracy, mających na celu wspieranie europejskich uczelni i lokalnych firm w korzystaniu z tej wiedzy i wykorzystywaniu jej w praktyczny sposób w ich codziennych działaniach.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do następujących grup docelowych:

 • Studenci z wydziałów/kursów uczelni partnerskich o niższym poziomie perspektyw na zatrudnienie
 • Nauczyciele i inni pracownicy akademiccy
 • Zainteresowane strony: firmy, organizacje ekonomii społecznej, władze lokalne/regionalne/krajowe, stowarzyszenia/przedstawiciele studentów, poprzedni studenci zaangażowani w projekt.
 • Organizacje międzynarodowe i unijne

Oczekiwane wyniki

Ogólny cel projektu innCREA: transfer, adaptacja i wdrożenie zintegrowanego pakietu programów szkoleniowych (materiałów i metodologii) do nauczania kreatywności i pionierstwa w dążeniu do innowacji w celu rozwijania umiejętności miękkich studentów szkół wyższych, a jednocześnie przyczynienia się do zmniejszenia luki między umiejętnościami poszukiwanymi na rynku pracy a umiejętnościami oferowanymi przez kursy szkolnictwa wyższego.

Inne cele i zadania projektu

 • wzmocnienie umiejętności przedsiębiorczych studentów uczelni wyższych,
 • zapewnienie europejskim instytucjom szkolnictwa wyższego w pełni udokumentowanych materiałów szkoleniowych w zakresie kreatywności i pionierskiego zarządzania,
 • zapewnienie instytucjom szkolnictwa wyższego niezbędnych narzędzi w celu lepszego rozwijania umiejętności identyfikowania przeszkód dla kreatywności i pionierstwa oraz podejmowania niezbędnych działań,
 • zwiększenie konkurencyjności i zdolności innowacyjnych instytucji szkolnictwa wyższego, 
 •  zwiększenie świadomości europejskiej społeczności biznesowej i szkolnictwa wyższego na temat kreatywności i pionierstwa, 
 • zwiększenie zdolności adaptacyjnych kultury biznesowej w procesie kształcenia na poziomie średnim,
 • angażować się w systematyczny i stały dialog z instytucjami szkolnictwa wyższego, pracodawcami i wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Informacje o nowościach i wydarzeniach związanych z projektem.