Моля, отбележете отговорите, които най-много ви допадат.

Попълването на въпросника за индивидуалната креативност ще ви отнеме до 10 минути. След това ще бъдете помолени да направите някои упражнения, които могат да повишат уменията ви за креативност. Колкото повече точки получите, толкова по-висока е степента на вашата креативност.