Моля, отбележете отговорите, които най-много ви допадат. Цялата проверка на организационната сфера на творчеството ще отнеме до 10 минути. След това ще бъдете помолени да направите някои упражнения, които могат да повишат уменията ви за творчество. Колкото повече точки получите, толкова по-висока е вашата креативност.