Παρακαλώ σημειώστε την απάντηση που σας ταιριάζει καλύτερα.
Όλη η διαδικασία ελέγχουν θα σας πάρει έως 10 λεπτά. Στη συνέχεια σας προτείνουμε να κάνετε κάποιες από τις ασκήσεις που θα βελτιώσουν τις δημιουργικές σας ικανότητες. Όσο περισσότερους πόντους
συγκεντρώσετε, τόσο μεγαλύτερη είναι η δημιουργικότητά σας.