Σημειώστε τις απαντήσεις που σας αντηχούν περισσότερο. Ο όλος έλεγχος στην οργανωτική σφαίρα της δημιουργικότητας θα διαρκέσει έως και 10 λεπτά. Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να κάνετε κάποιες ασκήσεις που μπορεί να ενισχύσουν τις δημιουργικές σας δεξιότητες. Όσο περισσότερους πόντους παίρνετε, τόσο υψηλότερη είναι η δημιουργικότητά σας.