Αυτό το ερωτηματολόγιο είναι αφιερωμένο στους ηγέτες ομάδων ή τους διευθυντές που εργάζονται με μια ομάδα.

Θα έχει επίσης απήχηση σε άτυπους ηγέτες ή σε οποιοδήποτε άτομο εποπτεύει μια ομάδα. Σημειώστε τις απαντήσεις που σας αντηχούν περισσότερο. Ολόκληρος ο έλεγχος στη σφαίρα της δημιουργικότητας της ομάδας θα διαρκέσει έως και 10 λεπτά. Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να αναλάβετε κάποιες ασκήσεις που μπορεί να ενισχύσουν τις δημιουργικές σας δεξιότητες. Όσο περισσότερους πόντους παίρνετε, τόσο μεγαλύτερη είναι η δημιουργικότητα της ομάδας.