Quizzes & Surveys

 • FI – Team Creativity Audit

  Tämä kyselylomake on tarkoitettu tiiminvetäjille tai johtajille, jotka työskentelevät tiimin kanssa.

  Se sopii myös epävirallisille johtajille tai kaikille tiimiä valvoville henkilöille. Merkitse ne vastaukset, jotka vastaavat sinua eniten. Koko tiimin luovuusaluetta koskeva tarkastus kestää enintään 10 minuuttia. Sen jälkeen sinua pyydetään tekemään joitakin harjoituksia, jotka voivat lisätä luovuusvalmiuksiasi. Mitä enemmän pisteitä saatte, sitä korkeampi tiimin luovuus on.

 • FI – Individual Creativity Audit

  Merkitse ne vastaukset, jotka vastaavat sinua eniten.

  Luovuuden yksittäisten osa-alueiden koko tarkastus kestää enintään 10 minuuttia. Sen jälkeen sinua pyydetään tekemään joitakin harjoituksia, jotka saattavat lisätä luovuustaitojasi. Mitä enemmän pisteitä saat, sitä korkeammalla tasolla luovuutesi on.

 • Segnare le risposte che più corrispondono alle proprie esigenze. L’intero audit sulla sfera individuale della creatività durerà fino a 10 minuti. Poi verrà chiesto di fare alcuni esercizi che potrebbero potenziare le proprie capacità creative. Più punti si ottengono, più alta è la creatività.

 • IT – Leadership Creativity Audit

  Segnare le risposte che più corrispondono alle proprie esigenze. L’intero audit sulla sfera della creatività di leadership durerà fino a 10 minuti. Poi verrà chiesto di fare alcuni esercizi che potrebbero potenziare le proprie capacità creative. Più punti si ottengono, più alta è la creatività.

 • IT – Team Creativity Audit

  Questo questionario è dedicato ai team leader o ai manager che lavorano con un team.

  Sarà utile anche ai leader informali o a qualsiasi persona che supervisiona un gruppo di lavoro. Indicare le risposte che vi sembrano più pertinenti. L’intero audit sulla sfera della creatività di team durerà fino a 10 minuti. Poi verrà chiesto di fare alcuni esercizi che potrebbero potenziare le proprie capacità creative. Più punti si ottengono, più alta è la creatività.

 • IT – Individual Creativity Audit

  Segnare le risposte che più corrispondono alle proprie esigenze.

  L’intero audit sulla sfera individuale della creatività durerà fino a 10 minuti. Poi verrà chiesto di fare alcuni esercizi che potrebbero potenziare le proprie capacità creative. Più punti si ottengono, più alta è la creatività.

 • Proszę zaznaczyć odpowiedzi, które najbardziej do Ciebie przemawiają. Cały audyt organizacyjnej sfery kreatywności potrwa do 10 minut. Następnie zostaniesz poproszony o wykonanie kilku ćwiczeń, które mogą zwiększyć kreatywność w Twojej organizacji. Im więcej zdobędziesz punktów, tym większa kreatywność w Twojej organizacji.

 • PL – Leadership Creativity Audit

  Proszę zaznaczyć odpowiedzi, które najbardziej do Ciebie przemawiają. Cały audyt kreatywności na poziomie przywódczym potrwa do 10 minut. Następnie zostaniesz poproszony o wykonanie kilku ćwiczeń, które mogą zwiększyć Twoją kreatywność. Im więcej zdobędziesz punktów, tym większa Twoja kreatywność.

 • PL – Team Creativity Audit

  Kwestionariusz ten jest przeznaczony dla liderów zespołów projektowych lub
  menedżerów zarządzających zespołem pracowników.

  Audyt ten będzie również adekwatny dla nieformalnych liderów lub dla każdej osoby nadzorującą zespół. Proszę zaznaczyć odpowiedzi, które najbardziej do Ciebie pasują. Cały audyt dotyczący sfery kreatywnej zespołu zajmie do 10 minut. Następnie zostaniesz
  poproszony o wykonanie kilku ćwiczeń, które mogą zwiększyć kreatywność Twojego zespołu. Im więcej punktów zdobędziesz, tym większa kreatywność zespołu.

 • PL – Individual Creativity Audit

  Proszę zaznaczyć odpowiedzi, które najbardziej do Ciebie przemawiają.

  Przeprowadzenie całego audytu na poziomie indywidualnym zajmie do 10 minut. Następnie zostaniesz poproszony o wykonanie kilku ćwiczeń, które mogą zwiększyć Twoją kreatywność. Im więcej zdobędziesz punktów, tym większa Twoja kreatywność.